Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Bjørn B. Christiansen

2017 står for døren – også for havnene

Et begivenhedsrigt år er ved at rinde ud.

Regeringen har nedsat et vækstteam for Det blå Danmark for at dæmme op for nedturen i den internationale skibsfart. Arbejdet skal være færdigt i løbet af første kvartal 2017, og her forventes havnene at spille en nøglerolle for vækst og udvikling i hele Danmark.

Havnene er de perfekte platforme for denne ambition.

Parallelt har regeringen igangsat en revision af havneloven.

Det arbejde er bestyrelsen derfor gået i gang med, da regeringens havneudvalg skal levere endeligt oplæg til den nye transportminister omkring april/maj 2017. Der er derfor nedsat en intern arbejdsgruppe i Danske Havne med deltagelse af alle typer og varianter af havne: offshore havne, fiskerihavne, klassiske godshavne, containerhavne, entreprenørhavne, små havne og A/S-havne er alle repræsenteret.

Der kommer ikke en revision, uden at sektoren er enig om ændringerne. Danske Havne skal blive enige med de andre organisationer, og Danske Havne skal blive enig med sig selv internt.

Den nye minister på området Ole Birk Olesen har ”arvet” oplægget til revisionen fra sin forgænger, blandt andet har bedt udvalget at drøfte en evt. mulig afskaffelse den nuværende model med selvstyrehavne.

Men hele havnelovsområdet skal ses i en sammenhæng og løse forskellige hensyn. For mig er organisationsformen et middel og ikke et mål. En revision skal adressere en række problemer og mål, vi har for sektoren. Den skal både være sund, kunne skabe vækst og sikre, at havenes kapacitet er afstemt efter de langsigtede behov.

Vi er derfor i det interne havnelovsudvalg ved at kigge på, hvilke formål og hensyn en revision af havneloven skal tilgodese. Organisationsformen(erne) må så springe ud af dette – og ikke omvendt.

Der er derfor nok at overveje for bestyrelsen, når den skal diskutere det første oplæg fra vores interne arbejdsgruppe den 7.februar på et ekstraordinært bestyrelsesmøde.

Udover havnelov skal vi have styr på ”serviceproduktionen” i sekretariatet efter en række omrokeringer og afgange mod slutningen af 2016. Vi er godt i gang med at opbygge en velfungerende servicemaskine – vi ansætter således en dedikeret person på miljøområdet formentlig pr. 1.marts, og vi har etableret ”Havnenes juridiske Hotline”, hvor man enten direkte eller via sekretariatet får den nødvendige juridiske sparing og assistance. Foreløbig er det med Frans Bennetsen fra Advokatfirmaet Kirk Larsen, som vores mand på området. Vi afprøver ordningen og indhøster nogle erfaringer, og så ser vi, hvad behovet er – vi overvejer således, om vi skal udvide sekretariatet med egentlig juridisk kompetence inhouse. Men det må tiden vise. Det vigtigste er, at havnene bliver betjent på en effektivt og økonomisk klog måde – og på en måde, så man får løst de problemstillinger, man sidder med som havn. Vi har derfor siden 1.10.2016 indført logning af alle servicehenvendelser, så vi nøjagtig ved, hvem der henvender sig med hvilke problemer. Det giver et godt grundlag for bestyrelsen, der til bestyrelsesmødet i marts skal drøfte dimensionering af sekretariatet fremadrettet.

Jeg har i 2016 gennemført et finansielt eftersyn af organisationen. Dette serviceeftersyn har øget bestyrelsens råderum, så vi kan tilpasse organisationen bedre efter de servicebehov og ønsker, medlemmerne har. Det, synes jeg, er en god start på 2017.

God jul og godt nytår til alle.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen