Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Flytning, evaluering og ”meld en sær regel” – det er direktørens fokus i øjeblikket

Gitte Lillelund Bech i høj opløsning.jpg
Direktør Gitte Lillelund Bech, Danske Havne
Kilde: Folketinget

Fokus i februar og marts er på tre emner: flytning, evaluering og ”meld en sær regel.”

Danske Havne flytter hjemmefra den 1. maj 2015. Vi har skrevet lejekontrakt på et kontorlejemål i Bredgade 23, 2. tv., hvor vi får både mødelokaler og kontorfaciliteter til hele sekretariatet. Da vi i dag med vores lejemål i KL ikke ejer andet end nogle telefoner, et par iPads og et par bærbare pc’er, er der virkelig tale om at flytte hjemmefra. Vi skal have skriveborde og stole, mødeborde, lamper, skraldespande, kaffekopper og ikke mindst kopimaskine, telefonomstilling og IT-løsninger, så vi kan arbejde videre på de mange sager, vi har gang i, for at understøtte Danske Havnes medlemmer. Så det er fokuspunkt 1 i øjeblikket.

Fokuspunkt 2 er evaluering af havneloven. Som nævnt i seneste nyhedsbrev afholdt Transportministeriet workshop den 29. januar 2015 som kick off til den lovede evaluering af havneloven. På workshoppen diskuterede vi med Rederiforeningen, Danske Havnevirksomheder, DI, skibsmæglerne m.fl. samt repræsentanter fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet og ikke mindst Transportministeriet, hvad der bør evalueres, og hvorvidt havneloven virker efter hensigten. Det er ikke nogen hemmelighed, at den nuværende havnelov er et kludetæppe. Selvom et sådant også kan varme, så er det måske bedre, hvis det ikke er lap på lap, men i stedet en ensartet vævning, der kendetegner havneloven. Første skridt mod en ensartet vævning og et bedre tæppe er evalueringen i 2015. Evalueringen vil koncentrere sig om en række temaer, som Transportministeriet pt. tygger på. Vi skubber, hvor vi kan, for at komme i gang snarest.

Tredje fokuspunkt er et nyt initiativ, som Trafikstyrelsen har taget. Trafikstyrelsen, der hører under Transportministeriet, overtog for et år siden ansvaret for en del af Kystdirektoratets opgaver vedrørende havne. Styrelsen har nedsat et Branchepanel for Havne, der havde første møde den 24. februar 2015. I panelet sidder Danske Havne sammen med alle de interessenter, der også skal involveres i evaluering af havneloven. Første møde mundede ud i ”meld en sær regel.” Trafikstyrelsen har god erfaring med regeloprydning og –forenkling fra blandt andet luftfartsområdet, så nu igangsættes dette for havnene. Danske Havnes medlemmer vil derfor i de kommende måneder blive opfordret til at ”melde en sær regel” – en regel, der forundrer, og som ingen kan forklare baggrunden for. Jeg lovede Trafikstyrelsen, at der helt sikkert var masser af sære regler på havneområdet, som vi gerne vil have vurderet og endda slettet.

Sære regler kan være blandt de rammevilkår, der kan gøre det bøvlet at drive havn i Danmark i forhold til vores nabolande. Derfor kan Danske Havne kun hilse det velkommen, at der endelig er fokus fra statens side på at lette de administrative byrder og forenkle det at drive en havn. Hvis initiativet samtidig kan kombineres med vævning af et mere ensartet tæppe, hvad havneloven angår, kan det bidrage til fortsat at sikre miljørigtig transport og øget fokus på dansk konkurrenceevne.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen