Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Gitte Lillelund Bech
Kilde: Folketinget

I stort set alle nyhedsbreve siden min tiltrædelse har vi været rundt om havneloven. Skal den evalueres? Hvordan skal den evalueres? Hvorfor skal den evalueres? Danske Havne har lavet et godt forarbejde, og transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt har besluttet at invitere Erhvervshavnerådet og alle havnechefer og havnedirektører til en drøftelse af forbedringer af havneloven. Transportministerens Havnedag finder sted den 29. februar 2016 i Aarhus. Ministerens udgangspunkt er, at Danmark skal have effektive og konkurrencedygtige havne, og at vi i Danmark bliver et foregangsland på havneområdet. For at opnå det, skal havnene have de rigtige rammer. Hovedfokus bliver at få kortlagt, hvordan loven kan gøres bedre og opfylde målsætningen om effektive og konkurrencedygtige havne.

Danske Havne har spillet ind med forskellige evalueringsspor, blandt andet hvordan kommunalt samarbejde på tværs af kommunegrænser kan fremmes, hvordan vi sikrer fri konkurrence mellem operatører på havnene, herunder hvorledes det undgås, at ingen operatører ender med monopol på bestemte ydelser med fx højere priser til følge. Også sikring af, at havnene fortsat kan bidrage til lokal vækst og skabelse af arbejdspladser ved at kunne involvere sig i aktiviteter, som lokalt er nødvendige for fx virksomheder med tilknytning til havne kunne være værd at drøfte. Endelig er det naturligt at komme ind på strukturen i havnesektoren, herunder vilkår for og overgang mellem de enkelte organisationsformer, og om organisationsformerne lever op til de ønsker, der oprindeligt var ved vedtagelse af havneloven. Jeg håber, at havnedagen kan være startskuddet til at sikre den fortsatte udvikling, specialisering og konsolidering i havnesektoren.

En anden minister, der klart interesserer sig for havnene og deres rolle i vækst og beskæftigelse, er vækst- og beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen. Som det fremgår af dette nyhedsbrev, lytter ministeren meget til Danske Havnes ønsker om en planlov, der kan gøre det muligt at drive havn, selvom der bygges boliger i nærheden. Jeg glæder mig også over tilsagnet om at ville gennemgå museumsloven og se på problematikken med, at bygherre skal betale for arkæologiske udgravninger. Begge dele er problemstillinger, som Danske Havne har rejst, og som der nu er bevågenhed om.

Gitte Lillelund Bech

Læs flere nyheder fra Danske Havne her.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen