Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Sommerferien venter – og med den nye vinde, også for havnesektoren.

Gitte Lillelund Bech i høj opløsning.jpg
Direktør Gitte Lillelund Bech, Danske Havne
Kilde: Folketinget

Her på tærsklen til sommerferien må vi konstatere, at der blæser nye vinde, også for havnesektoren. Valgkampen bød på en række politikerbesøg på havnene, og flere havne afholdt valgmøder med lokale folketingskandidater. På de valgmøder, hvor jeg selv deltog, var der klar opbakning til havne som logistikknudepunkter og lokale erhvervscentre, og der blev lystigt diskuteret investeringer i infrastruktur, både til lands og til vands, fiskeripolitik, rammebetingelser for havnenes kunder og erhvervspolitik generelt. Selvom der loves meget af kandidaterne i en valgkamp, stod det klart, at havnene betyder noget, både lokalt og nationalt, når der tales arbejdspladser og vækst. Og derfor skal der værnes om havnene. Nu venter vi så på at se det udmøntet i praksis, når vi får en ny transportminister. Og vores ønsker til den kommende regering er meldt ind de rette steder.

I nyhedsbrevet i februar nævnte jeg, at Trafikstyrelsen vil sætte gang i regeloprydning og – forenkling for havnesektoren. Mere konkret kommer det til at løbe af stablen frem mod udgangen af september 2015. Det skal vi benytte os af, og jeg vil allerede nu gerne opfordre til, at alle tænker over, hvad der er af regler, vi gerne vil af med eller have forenklet. For herigennem kan vi måske ved fælles hjælp få lettet de administrative byrder og forenkle det at drive en havn. Så også her kan der komme nye vinde for havnesektoren.

Endelig vil jeg benytte lejligheden til at ønske alle en god sommer med vind i håret. Husk, at sekretariatet holder sommerferielukket i uge 30.

Gitte Lillelund Bech

Læs flere nyheder fra Danske Havne her.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen