Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

2015 = forretningsudvikling og markedsmuligheder, tæt kontakt til det politiske system og yderligere medlemsservice.

Gitte Lillelund Bech i høj opløsning.jpg
Kilde: Folketinget

Danske Havnes bestyrelse har netop afholdt strategiseminar i 24 timer, og det var produktivt. 2015 bliver et år med fokus på forretningsudvikling og markedsmuligheder, tæt kontakt til det politiske system, en klar og skarp profil og yderligere medlemsservice.

Jeg har de seneste 4 måneder besøgt 22 af vores medlemshavne og har deltaget i seminarer med mindst lige så mange. Alle steder har jeg lyttet og lært, specielt om havnedrift, men også om forventningerne til Danske Havne i 2015. Det er der kommet en række handlingspunkter ud af.

Udgangspunktet for Handlingsplan for Danske Havne 2015 er ambitionen om ”at styrke havnenes og den enkelte havns konkurrenceevne, forretningsudvikling og omdømme ved at: fremme alle medlemshavnes interesser og fremme interesser for grupper af medlemshavne.” Blandt de mange opgaver for 2015 er udvikling af benchmark analyserne og modellen til oplandsanalyser, kortlægning af EU støtteprogrammer og en øget international indsats med fokus på, hvad der sker i Bruxelles. Derudover skal vi have et bedre overblik over godsflow nu og i fremtiden, og hvilken effekt det kan have på vores medlemmers forretninger. Vi skal have lavet en database over relevante nøgletal for alle havnene, så vi i sekretariatet har et validt beredskab og dokumentationsværktøj. Endelig skal vi have udviklet best practice for fx bestyrelseskompetencer, ejerstrategier og forretningsplaner.

Politisk er der også masser at se til: første opgave, der allerede er i gang, er evaluering af havneloven, men også den nye struktur for beredskabet skal der arbejdes med. Lige som vi skal se på havnepakker og rammevilkår på fx miljøområdet. Forbedrede rammer for havnene kan give øgede forretningsmuligheder.

Vi skal blive endnu bedre til at kommunikere. Hvad er den gode historie for havnen? Og for Danske Havne? Hvordan kan vi sikre mere synlighed om havnenes rolle, betydning og opgaver? Hvordan skal den nye hjemmeside se ud, og hvad skal den indeholde? Det er også på handlingsplanen for 2015.

Og så skal vi flytte. Planen er, at sekretariatet i foråret 2015 flytter i egne lokaler med eget skilt på døren. Det signalerer den selvstændige brancheorganisation Danske Havne, og det er blandt andet derfor, at vi skal have den ekstraordinære generalforsamling den 11. december 2014 i Fredericia.

Så fra det fremadrettede til det nære: jeg glæder mig til at se så mange medlemmer som muligt til generalforsamlingen torsdag den 11. december 2014 for at vedtage en ændret kontingentstruktur. Det vil gøre det muligt at sætte yderligere fokus på forretningsudvikling og markedsmuligheder, at have tæt kontakt til det politiske system, at skabe en klar og skarp profil og give yderligere medlemsservice.

Så: vel mødt i Fredericia.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen