Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Havneloven fra 2012 står over for en evaluering. Her er det væsentligt, at Danske Havne er helt specifikke med hensyn til, hvad der skal evalueres og hvorfor. Ellers bliver det ikke muligt at overbevise andre interessenter om, at havneloven skal revideres på baggrund af evalueringen.

Gitte Lillelund Bech i høj opløsning.jpg
Direktør Gittte Lillelund Bech, Danske Havne

Danske Havne skal være klar til at spille med, når evalueringen af den nuværende havnelov går i gang. Havneloven blev vedtaget af Folketinget i 2012. Ved vedtagelsen lovede daværende transportminister Henrik Dam Kristensen en evaluering efter tre år, hvilket vil sige i 2015. Danske Havne er en konstruktiv medspiller i dette, og som ved ethvert andet spil er forberedelse alfa og omega.

Danske Havnes forberedelse er blandt andet at udarbejde en eksempelsamling, der kort og klart med konkrete eksempler viser de dele af loven, vi ønsker evalueret. Første udkast til eksempelsamlingen er rundsendt til alle havnedirektører og havnechefer, og i sekretariatet samler vi løbende op på de eksempler, vi får meldt ind. På seminaret for de mindre havne i uge 43 diskuterede vi udfordringer ved havneloven, ligesom bestyrelsesformand Peter Maskell og jeg har drøftet det ved vores mange havnebesøg. Endelig har bestyrelsen nedsat et internt havnelovudvalg, der blandt andet skal afklare medlemmernes ønsker til en evaluering og tilretning af havneloven. Udvalget består af formand Peter Maskell, næstformand Anne E. Jensen, havnedirektør Claus Holstein (Aalborg), havnedirektør Willy B. Hansen (Skagen), havnedirektør Henning Laursen (Grenaa) og fra Danske Havne jeg selv, Tom Elmer Christensen og Nete Herskind.

Jeg har brug for, at vi får vores medlemshavnes oplevelser med og eksempler på, hvorfor loven eller bestemte paragraffer bør evalueres og ændres. Helst med de konkrete overvejelser, der har været i bestemte sager, hvor der er stødt på barrierer i havneloven. Og gerne med de skriftlige spørgsmål til og svar fra ministerier, som vores medlemshavne ligger inde med og som illustrerer begrænsninger i havneloven.

Jeg er også klar over, at mange af vores kommunale havne ikke nødvendigvis er stødt på så mange barrierer som selvstyrehavnene eller a/s-havnene. Men vi har i Danske Havne behov for, at alle udfordringer med havneloven kommer frem og dokumenteres med eksempler.

Arbejdet med evaluering kommer til at foregå i det Nationale Erhvervshavneråd under transportministerens ledelse. Evalueringen skydes i gang af Transportministeriet ved en workshop i januar 2015 og forventes at løbe til efter næste folketingsvalg. Det betyder, at vi skal være klar med Danske Havnes eksempelsamling inden jul 2014.

Jeg er sikker på, at vi sammen i Danske Havne kan dokumentere en række udfordringer i havneloven, der kan føre til en grundig evaluering. Vi skal nemlig fremadrettet sikre, at erhvervshavnene kan fungere som forretningsorienterede infrastrukturknudepunkter og erhvervsområder, der medvirker til at fremme brugen af søtransport som miljøvenlig transportform.

Gitte Lillelund Bech

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen