Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

”Havnene påvirkes fortsat af coronakrisen – foreløbigt med meget blandede udfald afhængigt af forretningsområder. Mens nogle havne ikke mærker så meget til krisen og selv kan samle regningen op, er andre havne ude i et veritabelt stormvejr. Men det er heldigvis et kendetegn for vores branche, at man uanset hvad knokler på og forsøger at se på de muligheder, som fremtiden byder på. I den forbindelse vil jeg nævne to områder, der for mig at se peger i en positiv retning for havnesektoren.

For det første er Danske Havne repræsenteret i regeringens genstartsteam for det Blå Danmark. Genstartsteamet skal komme med input til, hvordan dansk økonomi kan komme på fode efter coronakrisen med fokus på eksport, og der er planlagt to møder i genstartsteamet. Der er i teamet åbenhed for at se på tiltag, der kan hjælpe nogle af de havne, der har været hårdest ramt. Danske Havne ser frem til at fortsætte arbejdet i genstartsteamet, der forventes afsluttet i september.

For det andet er det lykkes at etablere en blå klynge, der bringer de forskellige erhvervsnetværk på det maritime område tættere på hinanden. De danske erhvervshavne kommer til at spille en vigtig rolle i den grønne omstilling med fokus på mere godstransport på sø, havne som energihubs og udskibning til de kommende energiøer. Men det fulde potentiale kan kun udnyttes, hvis det samlede maritime Danmark formår at tænke på tværs og lade innovation, samarbejde og forretningsudvikling gå hånd i hånd. Derfor er jeg meget tilfreds med, at vi kan lancere det nye klyngesamarbejde, så vi i fællesskab kan fokusere på de løsninger, der kan give det maritime Danmark vækst, arbejdspladser og sikre grøn omstilling.

Endelig vil vi den næste tid have fokus på de kommende infrastrukturforhandlinger, der forhåbentlig kommer til at indeholde mange gode projekter til gavn for erhvervshavnene. Det vides endnu ikke, hvornår forhandlingerne skydes i gang, men vi vil selvfølgelig forsøge at skabe opmærksom omkring projekterne i Danske Havnes infrastrukturplan.”

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen