Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Udsigten for havnene var markant dårligere service til markant højere priser. Heldigvis har lodsloven rykket sig meget siden det første udkast og frem mod den lov Folketinget vedtog den 11. juni 2014. Danske Havne har været optaget af at sikre alle skibe adgang til lods til alle havne på rimelige vilkår. Danske Havne takker politikerne for at have hørt bekymringerne og taget hensyn til hele landet. Nu skal rammerne udfyldes. Der skal hul på en gennemgang af lodspligten flere steder, mens landbaseret lodsning undersøges

Den nye lodslov træder i kraft 1. juli 2014. I 2016 begynder en gradvis liberalisering af gennemsejlingslodsningerne. Der kommer også til at ske ændringer i DanPilots service. Alle havne vil få 24-timers service, men til en lang række mindre havne kommer prisen til at afhænge af, hvornår skibet kommer.  Det gælder, hvad enten der er lodspligt, eller skibet frivilligt har valgt at få lods ombord.

For Danske Havne har det været meget vigtigt at sikre, at der er forsyningspligt for alle skibe til alle havne døgnet rundt. Det er der med den nye lov. For Danske Havne har det også været vigtigt, at prisen ikke bliver en konkurrenceparameter, der truer farten på mindre havne. Et forsyningsbidrag fra alle lodsninger skal sikre forsyningspligten til alle havne 24 timer i døgnet. Det er kun 6 timer i døgnet, at der skal betales markedspris for lodsninger til mindre havne. Indenfor de 18 timer fastsættes priserne også fremover ved lov.

Forsyningsbidraget er nødvendigt for at sikre forsyningen. Men det er også nødvendigt, at forsyningsbidraget ikke bliver en forhindring for effektivisering. Danske Havne imødeser med spænding, at Danpilot finder ud af, hvordan rammerne skal fyldes ud.

Danske Havne har også haft et ønske om en modernisering, der rækker ud over en liberalisering af dele af lodsmarkedet. Der er behov for at gennemgå hele regelsættet om lodspligt. Hvor, hvorfor og hvornår er der lodspligt? Til Danske Havnes ønsker om en gennemgang af lodspligten har erhvervsminister Henrik Sass Larsen understreget, at han ikke ønsker lodspligt i danske farvande, hvor det ikke er velbegrundet. Derfor har han bedt Søfartsstyrelsen indlede dialog med Danske Havne om lodspligt ved f.eks. de danske broer, hvor der har været investeret i sejladsbeskyttelse gennem de senere år. Danske Havne ser det som et første skridt at få taget hul på den debat og takker for tilsagnet fra ministeren.

Danske Havne har peget på, at en modernisering også bør tage højde for de teknologiske muligheder. Landbaseret lodsning skal udvikles i Danmark. Det kan spare udgifter. Det kan give skibsfarten en oplagt mulighed for at være innovative. Søfartsstyrelsen har så småt taget hul på mulighederne for landbaseret lodsning. Der er udbudt en undersøgelse, som skal afsluttes i indeværende år. Det må ikke blive ved en undersøgelse. Undersøgelsen bør bruges til at finde ud af, hvordan man griber opgaven an og så se at komme i gang. Havnene medvirker gerne – også i pilotforsøg.

Modernisering af lodsmarkedet er i øvrigt initiativ 53 i den vækstplan regeringen og Venstre den 17. juni nåede til en fælles forståelse af.

For mere information. Kontakt Nete Herskind, Danske Havne.

Lodsbåd.jpg
Kilde: Kalundborg Havn

 

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen