Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Losning af skib i Køge

Nye analyser fra skibsredernes europæiske forening viser, at den negative effekt af strammere svovlregler for skibe er mindre end først anskuet, hvilket kan bane vej for ens regler i hele EU

Skibsredernes europæiske forening ECSA er naturligvis interesseret i at følge effekten af de strammere krav til skibes udledning af svovl. De nye regler, der trådte i kraft den 1. januar 2015, tillader skibe at udlede en minimal mængde svovl for at forbedre folkesundheden i havnebyer og i hele EU generelt.

Effekt på økonomi og fragtrater
ECSA’s analyse viser, at 46 pct. af rederierne ikke mener, at de nye regler påvirker rederiets fragtrater og efterspørgsel. 54 pct. af rederierne mener at reglerne påvirker økonomien negativt og endda skubber gods fra skibe til lastbiler. Dog er de fleste rederier enige om, at det er for tidligt at måle effekten af svovlreglerne. Alle er også enige om, at olieprisen for brændstof med lavt indhold af svovl udgør en øget omkostning på trods af de lave oliepriser. Analysens resultater bygger desværre på meget få besvarelser (39 rederier).

Effekt på brændstof og teknologi
Som bonusinformation fremgår det af analysen, at 76 pct. af rederierne sejler på raffineret brændstof med 0,1 pct. svovlindhold. 8 pct. benytter en kombination af raffineret brændstof og røggasrensning, mens kun 2,6 pct. udelukkende bruger røggasrensning. 10 pct. benytter en kombination af raffineret brændstof og flydende naturgas (LNG), mens kun 2,6 pct. udelukkende bruger LNG.

ECSA vil gennemføre en analyse hvert kvartal i 2015 for at følge udviklingen og effekten af reglerne.

I første omgang er det kun skibe nord for den Engelske Kanal, der skal overholde de skrappe miljøregler. Danske Havne mener, at det vil være naturligt at lade reglerne omfatte hele EU for at skabe fair konkurrence og større effekt på folkesundheden.

Læs mere på http://www.ecsa.eu/

For mere information. Kontakt Bjarne Løf Henriksen, Danske Havne. Og læs flere nyheder fra Danske Havne her.

Losning af skib i Køge.jpg
Kilde: Køge Havn

 

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen