Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

2014 bød fra start på en god nyhed til fiskerihavnene, der kan ansøge om ekstra EU tilskud til projekter, som styrker havnene som full service havne

Godt nyt for danske fiskerihavne. Midler der er til overs fra den Europæiske Fiskeri Fond (EFF) i perioden 2007-2013 fordeles i 3 puljer. Den ene går til projekter i fiskerihavne.

Danske Havnes argumenter og den tydelige effekt af havnenes gennemførte projekter har nu banet vej for flere midler. Puljen er på ca. 10 mio. kr. Der kan være god fornuft i at se mod fiskerihavnene. Havnene dækker den nationale andel på 50 pct. Fiskerihavne har hidtil gennemført projekter til tiden med en bred målgruppe og en høj oplevet værdi. Effekten er værdistigninger og en øget produktivitet i fiskeriets værdikæder.

En ny ordning er på vej for 2014-2020. Programmet skifter navn til den Europæiske Marine og Fiskeri Fond (EMFF). Havnenes rolle i ordningen er fortsat at tilpasse havnes struktur, så der kan ydes et højt serviceniveau samt ydes basale funktioner i nichehavne og havne med lokale funktioner. Men programmet har lange udsigter. Dette på trods af NaturErhvervstyrelsens dygtige forarbejde. Problemet ligger i EU, hvor Parlamentet og Rådet ikke kan nå til enighed med Kommissionen. Resultatet er store forsinkelser. Det nye EMFF program forventes først åbnet i 2015.

Danske Havne bakker op om NaturErhvervstyrelsens arbejdsindsats og ser frem til, at der kommer skred i
sagerne, så et forbedret program kan styrke den danske fiskerisektor.

Ansøgninger vedrørende fiskerihavne kan indsendes ifølge den gældende bekendtgørelse i perioden 1. februar til 31. april 2014.

Læs mere om rammer og find bilag og vejledning her.

Ved spørgsmål til ansøgning kontakt fuldmægtig i NaturErhvervstyrelsen Susanne Kamstrup Braad på mailSUBR@naturerhverv.dk eller mobil 25 23 84 47.

Læs Danske Havnes evaluering af EFF programmet 2007-2013

For mere information. Kontakt Bjarne Løf Henriksen, Danske Havne.

Fiskeri Pictogram jpeg.jpg

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen