Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Emissioner i havnebyer kræver bredt samarbejde mellem brugere, by og land

Onsdag den 4. juni var Danske Havne medarrangør om en debat på Christiansborg. Det var en rigtig god anledning til at tydeliggøre parternes forskellige roller og ansvar.

Det er væsentligt at huske, at en havn ikke står alene. Den består først og fremmest af kunder og brugere i form af virksomheder, skibe og transportører. Men havnen er også en del af en by, en region og et land. Derfor ligger den største miljøindsats i samarbejde, da alle har sin rolle og sit ansvar for at skabe mere energieffektive og bæredygtige løsninger.

Europa-Kommissionen definerer da også en grøn havn som en havn, der lykkes i at balancere miljømæssige udfordringer med den økonomiske efterspørgsel. Det er senest tydeliggjort i Kommissionens Clean Power for Transport strategi, hvor investeringer i landstrøm til skibe og tilgængelighed af flydende naturgas anbefales men er afhængig af balancen mellem miljøeffekt og økonomiske omkostninger.

Havne gør en stor indsats for at overholde gældende miljølov i EU og Danmark. Mange havne tager initiativer, der rækker længere en loven kræver samt involverer havnens brugere og kunder. Flere af aktiviteterne er med til at sænke forbruget af energi og vand samt at genanvende dele af affaldet, som landes i havnene. Det er også en del af regnestykket i reducerede emissioner. Men havnene skal blive bedre til at kommunikere indsatsen.

Helge Rørdam Olesen fra Aarhus Universitet redegjorde bl.a. for, at en af udfordringerne med emissioner fra skibsfarten er, at byer har en tendens til at bygge for højt og for tæt på havnen. Havnebyerne bør derfor i højere grad tænke i bufferzoner ned til havnen, da de skadelige emissioner er centreret i en radius på en halv kilometer omkring havnen og op til 30 meter. Kommunalplaner bør i højere grad inddrage havnens aktiviteter og betydning for byen.

I den politiske debat deltag Per Clausen (Ø), Jens Joel (S) og Casper Strunge (C). De kommende regler for reduceret udledning af svovl fra skibe, som er gældende fra 1. januar vil unægtelig starte en bølge for grønnere skibsfart. Politikerne var enige i at reducere miljøpåvirkningen, men at det ikke bør reducere aktiviteten i havnene og på havnene, da søfart trods alt er det mest energieffektive transportalternativ. En særlig udfordring ligger i at skabe en fælles ramme i EU for kontrol af skibes brændstoffer. Til gengæld rummer lovgivningen også muligheder for Danmark. Der er et erhvervsmæssigt potentiale i teknologisk udvikling af på kontrol og løsninger til skibsfart.

Se Danske Havnes præsentation fra debatten på Christiansborg

Læs Europa-Kommissionens strategi om alternative brændstoffer

Se præsentationer fra konferencen Clean Air in Ports

 

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen