Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Havnebestyrelser udpeges af ejeren, kommunen. Bestyrelser i havne skal tage hensyn til de mange kommunale politikker. Samtidig skal de være med til at udvikle havnen som forretning. Der er gode redskaber til rådighed. En bestyrelsesuddannelse er et af de gode redskaber

Havnenes bestyrelser er nu kommet godt i gang med arbejdet. Fra Danske Havnes undersøgelse af de nye bestyrelsers sammensætning ved vi, at kommunerne har ønsket flere medlemmer med kommerciel erfaring. Særlig i selvstyrehavnene er der kommet flere med kommerciel erfaring.

Skiftet i måden bestyrelser sættes sammen på, skal nu smitte af på måden bestyrelser arbejder på. For den nye sammensætning vidner om ejernes forventninger til havnene som effektive og skabende virksomheder.

Måske er et bestyrelsesmedlem udpeget, fordi han eller hun ved noget om økonomi, fiskeri, drift af færger eller har erfaring med at lede en bestyrelse. Men det er mindst lige så vigtigt, at bestyrelsen kan finde en måde at samarbejde på. Her kan nye måder at holde møder fremme, at bestyrelsen får mere glæde af den viden, som medlemmerne hver især har. Det kan også være med til at skabe den teamånd, som kan give nye ideer et ekstra løft. Danske Havne tror på, at inspiration til nye mødeformer, større inddragelse af medlemmernes kompetencer og jævnlige evalueringer af bestyrelsens ledelse kan skabe energi i bestyrelsesarbejdet. Tilsvarende kan samarbejde mellem bestyrelse og direktion udvikles, så forventninger til hinanden er kendte og målbare. Danske Havne arbejder derfor på en række eksempler og ideer til mødeformer, bestyrelsens arbejdsplan og kontrakt mellem bestyrelse og direktion, der kan virke som inspiration i bestyrelsesarbejdet i de enkelte havne.

Det er vigtigt at kende ejerens forventninger til havnen og til bestyrelsen. Nogle kommuner har søgt at afstemme forventningerne i en ejerstrategi for havnen, og enkelte kommuner har defineret meget klare resultatmål, som havn og bestyrelse forventes at levere. Det er en fornuftig vej at gå. Danske Havne arbejder på at udarbejde eksempler på ejerstrategier og de overvejelser, som ejer, bestyrelse og havnens direktion kan gøre sig.

Traditionelt bestyrelsesarbejde har meget fokus på kontrol. Hvis noget at indsatsen kan overføres til værdiskabende ledelse og forretningsudvikling, vil det være et stærkt bidrag til den omfattende forretningsudvikling, som havne i dag arbejder med. Uddannelse i bestyrelsesarbejde kan være en genvej.

Danske Havne følger markedet for uddannelse og kurser for bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere. Samarbejdet med Board Governance, Aalborg, fortsætter således. Deres uddannelser har særlig vægt på værdiskabende ledelse og forretningsudvikling foruden viden om lov, ret og pligt. Uddannelserne afsluttes med en eksamen. Som det er jer bekendt, er der en væsentlig rabat på uddannelse for bestyrelsesmedlemmer og for bestyrelsesledere i det samarbejde, vi har med Board Governance. Om Board Governance og uddannelser i efteråret se her.

For mere information. Kontakt Tom Elmer Christensen, Danske Havne.

Board Governance for web.jpg
Kilde: Board Governance

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen