Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

”Erhvervslivet skal være en aktiv del af vores byer.” Citat fra miljøminister Kirsten Brosbøl i Strategi for Byernes Erhverv. En strategi, hvor udbud og efterspørgsel efter erhvervsarealer driver udviklingen i byerne. Danske Havne gør opmærksom på, at erhvervshavne netop danner rammen om virksomheder i byer. Kan det endnu mere smart indgå i kommunernes planlægning, at der skal være plads til havne og virksomheder i byerne, hilser Danske Havne initiativet velkomment og håber på god dialog.

Mange kommuner står over for ændrede erhvervsmuligheder og krav om attraktive bykerner. Derfor er opfordringen fra miljøministeren, at vi sammen bliver bedre til at skabe de rigtige rammer for erhvervslivet. Rammer, der kan skabe investeringssikkerhed for virksomhederne, styrke grundlaget for vækst i virksomhederne og skabe vækst og udvikling i byerne.

Det lyder som definitionen på en god og dynamisk havn. Danmarks mange erhvervsaktive havne danner ramme om mange produktions- og servicevirksomheder. Havne kan yde et særdeles aktivt bidrag til opfyldelse af regeringens mål: Gode rammer for vækst og erhvervsudvikling. Velfungerende og effektive byer. Fremkommelighed på vejnettet. Kollektiv transport. Beskyttelse af natur og miljø.

Regeringen vil erhvervslivet. Derfor har miljøministeren sammen med en række samarbejdsparter udarbejdet en ”Strategi for Byernes Erhverv.” Desværre har ministeren og arbejdsgruppen næsten glemt, at der i landets 80 havnekommuner ligger store erhvervsarealer i bymidten. Nemlig havnen. Budskabet fra Danske Havne er, at havnen er en aktiv del af vores byer. Det skal de også være i fremtiden. Giv derfor havnen de rigtige rammer til at bevare og udvikle erhvervslivet i byen. Derfor skal Danske Havnes råd være: Styrk det I har. Det kan den kommunale planlægning også bruges til, så der tages de nødvendige hensyn til virksomhederne.

Specielt er det væsentligt at huske, at erhverv er mere end kreative erhverv og mindre produktionsvirksomheder, der er ”lette” at integrere blandt boliger, cafeer og dagligvarebutikker. Erhverv er også mellemstore og store produktionsvirksomheder med behov for tilførsel af råvarer og afsætning af produktion. Det er transport, logistik og serviceindustri. Det er aktivitet, der også ind imellem har nogle påvirkninger af miljøet i form af støj og støv. Derfor er det vigtigt, at hele planlægningen tager højde for den aktivitet, der er.

Den nye metode for planlægning, som strategien anbefaler, går ud på at betragte kommunernes erhvervsområder som et udbud, der skal matche erhvervslivets nuværende efterspørgsmål og fremtidige behov. Der er skitseret fremgangsmåder i strategien, der skal sikre, at både kommunens og erhvervslivets ønsker kan indgå i kommuneplanlægningen.  Behovet skal matches mod de visioner kommunen har for erhvervsudviklingen. Men måske er der slet ikke behov for at udlægge nye kommunale erhvervsområder i byerne, hvis havnen inddrages i planlægningen. Danske Havne hilser derfor initiativet velkomment og håber på god dialog rundt om.

Vil du se mere, så se på Naturstyrelsen her.

For yderligere information kontakt Nete Herskind, Danske Havne.

Strategi for byernes erhverv.jpg
Kilde: Miljøministeriet, Naturstyrelsen

 

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen