Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Kolding-Havn-400x400

Flere medarbejdere, flere investeringer og flere aktiviteter. På trods af politikernes intention om, at Kolding Havn skal afvikles, så vækster Kolding Havn fortsat.

Kommunalpolitikernes intention om at afvikle Kolding Havn skabte usikkerhed om, hvad det ville betyde for erhvervslivet på havnen på den korte bane. Kolding Havn var dog hurtige til at meddele, at de ville gøre deres yderste for at levere god og tidssvarende service til havnens kunder og samarbejdspartnere i hele perioden. Efter den første overraskelse har lagt sig, lader den strategi til at bære frugt. I hvert fald kan en tilfreds havnedirektør konstatere, at Kolding Havn fortsat er i vækst.

– Hvis tendensen for den første del af året fortsætter, så er det muligt, at vi kan sætte en ny rekord for omsætning på havnen for fjerde år i træk, siger Anders Vangsbjerg Sørensen, direktør for Kolding Havn.

Verdens bedste nabo
Væksten betyder blandt andet, at Kolding Havn fortsat vil fokusere på det gode naboskab. Inden for de seneste 3-4 år har Kolding Havn afskaffet langt de fleste lugtgener, så det nu kun er ganske få dage eller timer om året, hvor man vil kunne blive en smule generet – og den type af tiltag fortsætter på havnen:

– Vi har et ønske om at opgradere vores arealer til håndtering af bl.a. recycling metal inklusiv en effektiv afskærmning mod støj og støv. Vi investerer også fortsat i nyt terminaludstyr, der ikke bare er mere effektivt, men også støjer mindre, ligesom vi indfører nye processer for håndtering af gods med henblik på støjreduktion. I dag overholder vi gældende lovgivning uden problemer, men vi vil gerne være ”verdens bedste nabo”. Det kan måske være vanskeligt at fange de mange små positive ændringer, der sker hele tiden, men det går i den rigtige retning. Eksempelvis er forholdende nu så fornuftige, at Restaurant Admiralen på Kolding Havn har etableret udendørs servering, siger Anders Sørensen.

Væksten vidner om behovet
Anders Vangsbjerg Sørensen roser både virksomhederne på havnen og medarbejderne hos Kolding Havn for, at der fortsat er vækst – på trods af de dystre fremtidsudsigter. Han erkender dog også, at væksten kan være et udtryk for, at der mangler nogle reelle alternativer til de virksomheder, Kolding Havn betjener:

– Vi kan se, at virksomhederne på havnen igen er begyndt at ansætte og investere i pakhuse og højteknologisk produktionsudstyr. Hvis der var nogle reelle alternativer til Kolding Havn, så er det muligt, at nogle af selskaberne havde valgt at investere dér i stedet, men kapaciteten er opbrugt på mange af de nærmeste havne, så det er svært for virksomhederne at finde et alternativ.

Lige nu er der generelt vækst i Europa. Det har betydning for havnens aktiviteter, da Kolding Havn er en såkaldt short sea havn, hvor langt de fleste skibe kommer fra nærområdet, som i denne branche strækker sig fra Marokko til Nordkap. Lige nu spår visse økonomer, at der er en recession på vej i Tyskland. Får den fat – og spreder den sig til resten af Europa – kan det give ekstra store udfordringer for havnens samarbejdspartnere.

– Jeg kan frygte, at den usikre fremtid vil betyde, at havnevirksomhederne og Kolding Havn bliver ekstra hårdt ramt, hvis der kommer en tilbagegang i europæisk økonomi, siger Anders Vangsbjerg Sørensen

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen