Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Miljøministeriet: ”Forurenet sand i Esbjerg Havn fjernes til gavn for både miljøet og havnen. Arbejdet starter i 2015. Aftalen koster staten 260 millioner kroner.” God aftale, siger Danske Havne. Lad det blive modellen for de store oprensninger i havne og ”Blå Vandveje,” som mange havne i dag døjer med.

Esbjerg Havn får statstilskud – eller hvad? Lad os slå fast. Penge til oprensning har Miljøministeriet bevilget til Kystdirektoratet, der er ansvarlig for oprensning af sand i Esbjerg Havn og i sejlrenderne til havnen. Pengene gives IKKE til Esbjerg Havn. Opgaven løses helt i overensstemmelse med de aftaler, der er indgået mellem Esbjerg Havn og staten. Tilmed skal kommune og virksomheder forpligte sig til et renere miljø over de næste 10 år, og Esbjerg Havn får stillet det store depotareal til rådighed for havnedrift, når det er slutafdækket.

Det er positivt, at Folketingets partier i Havnepakke 2 og nu i Esbjerg har fundet penge til at vedligeholde og forbedre søvejene. Det er også kun rimeligt, når 80 % af Danmarks udenrigshandel går gennem havnene. Men det kræver et ministerium og en tradition for bevillinger at få ”enlige svaler” til at blive fast årlig procedure. Transportministeriet og Infrastrukturfonden støtter de sorte veje, jernbane og nu også cykelstier. Erhvervsministeriet har mest øje for virksomheders rammevilkår. Mellem de to stole ligger de ”Blå Vandveje,” som er helt afgørende for, at Danmarks store udenrigshandel kan ske effektivt og med brug af stadig større skibe, der kræver større dybgang og mere plads at manøvrere på.

Oprensning og uddybning af sejlrender og havne betales i dag af havnene selv, og for mange havne udgør omkostningerne 10 % af omsætningen.

Transportminister Magnus Heunicke har, som også nævnt andetsteds i nyhedsbrevet, flere gange udtalt, at infrastrukturen, både på land og i vandet, skal have de bedste muligheder.

Skal aftalen mellem Esbjerg Havn og Miljøministeriet være modellen? Det kan vi kun opfordre til.

For mere information kontakt Tom Elmer Christensen, Danske Havne.

1873-0019.jpg
Kilde: Esbjerg Havn

 

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen