Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Port of Esbjerg
Port of Esbjerg

Trods et noget turbulent 2020 med både Covid-19 og Brexit, lå årets samlede godsomsætning på Esbjerg Havn kun 2,3 procent lavere end 2019. ”Vi er rigtig glade for, at vi i store træk beholder samme aktivitetsniveau på havnen,” siger formand for Esbjerg Havns bestyrelse, Flemming N. Enevoldsen.

Covid-19 og Brexit var med til at gøre året 2020 til et udfordrende år for Esbjerg Havn. Men årets samlede godsomsætning er endt bedre end frygtet. For det lykkedes i store træk at beholde det samlede aktivitetsniveau på havnen som i 2019.

I 2020 faldt godsomsætningen kun med 2,3 procent i forhold til godsomsætningen i 2019. For hele 2020 lå den samlede godsomsætning på 4.327 tusinde tons mod 4.428 tusinde tons i 2019.

”Vi er rigtig glade for, at vi næsten fastholder tonnagen. Tidligt på året var der frygt for, at det ville gå betydeligt dårligere, så selvom vi har nedgang, er vi godt tilfredse,” siger formand for Esbjerg Havns bestyrelse, Flemming N. Enevoldsen.

I 2020 lå antallet af skibsanløb på 5.379 skibe mod 5.696 skibe i 2019, hvilket er et fald på 5,6 procent. Generelt fastholdes niveauet på de fleste skibstyper, mens det lavere antal anløb blandt andet kan forklares med en lavere aktivitet omkring de danske olie- og gasfelter.

Kunderabatter var den rigtige vej at gå

Flemming Enevoldsen mener, at aktivitetsniveauet bekræfter, at beslutningen om at understøtte havnens kunder med rabatter og henstand med betaling var en rigtig strategi.

”Vi har brugt en del af Esbjerg Havns midler til at understøtte aktiviteter og kunder på havnen. Det betyder, at vores resultat måske ikke bliver prangende, men til gengæld har vi været med til at hjælpe vores kunder og sikre, at ruter kunne opretholdes, og dermed har vi også holdt en hånd under godsomsætningen. Det kunne være gået betydeligt værre,” siger Flemming N. Enevoldsen.

Esbjerg Havn har blandt andet tilbudt deres kunder at udskyde betaling for oplagring af gods, og de har forlænget betalingsfristen for arealleje.

Trailergodsomsætningen og omsætningen på import af nye biler faldt begge med 4 procent. Trailergodsomsætningen for hele året ender på 1.661 tusinde tons, hvilket er 4,0 procent lavere end i 2019. Målt i antal håndterede, lastede containere endte 2020 på 84.830 trailere mod 88.296 trailere i 2019. Til gengæld blev håndteringen af stykgods næsten fordoblet i 2020 i forhold til 2019.

For mere information, kontakt

Dennis Jul Pedersen

Havnedirektør, Esbjerg Havn

+45 2948 4029

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen