Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Logo Esbjerg

Logo Esbjerg

Høj aktivitet på Esbjerg Havn i 2016 inden for især vind, RoRo-trafik og bilimport resulterer i en rekordomsætning på 230,5 mio. kr. og et rekordresultat på 79,6 mio. kr. for året. Travlheden forventes at fortsætte i 2017. Med den planlagte udvidelse af Østhavnen på 250.000 kvadratmeter godt i gang er Esbjerg Havn klar til at håndtere et fortsat højt aktivitetsniveau og en stigende efterspørgsel på arealer.

Esbjerg Havns rekordomsætning og -resultat for 2016 skyldes et højt aktivitetsniveau på den 4.500.000 kvadratmeter store havn. Godsmængderne steg 6 procent i forhold til 2015, og havnen satte ny rekord for antallet af skibsanløb og importerede biler. Samtidig blev der udskibet 1.100 MW havvindkapacitet – mere end en fordobling i forhold til 2015 – og efterspørgslen på havnens arealer steg.

Flemming N. Enevoldsen, formand for Esbjerg Havns bestyrelse, konstaterer:

”Vi er tilfredse med resultatet. Det afspejler, at Esbjerg Havn er i rigtig god form, det fortsat høje aktivitetsniveau samt de tusindvis af arbejdspladser på og omkring havnen. Nøgleordet er markedsdiversificering. Esbjerg Havn er både nordeuropæisk markedsleder inden for havvind og dansk knudepunkt for RoRo-trafikken og olie- og gasindustrien. Og vi favner i alt ti forretningsområder, som supplerer hinanden godt. Det gør Esbjerg Havn ganske modstandsdygtig over for de uundgåelige udsving i markederne.”

Udvidelse af Østhavnen i fuld gang
Forventningen om, at den høje aktivitet fortsætter i 2017, kombineret med den stigende efterspørgsel på arealer fra især vindindustrien betyder, at havnens investering på 200 mio. kr. i den sidste, planlagte udvidelse af Østhavnen på 250.000 kvadratmeter kommer på det rette tidspunkt. Udvidelsen forventes at være færdig inden årets udgang.

”Esbjerg Havns investering i udvidelsen af Østhavnen sikrer, at vi fortsat kan imødekomme vores kunders behov og være på forkant med udviklingen i markedet frem for at halse efter den. Vi forventer bl.a. at udskibe ligeså meget havvind i 2017 som i 2016. Desuden kommer der en lang række store udbud på havvindmølleparker i Nordsøen i løbet af året, så aktiviteten inden for vind ser ud til at fortsætte,” fortæller Ole Ingrisch, direktør for Esbjerg Havn.

Positiv udvikling for olie- og gasindustrien
Med en mere stabil oliepris ser udsigterne for olie- og gasindustrien også positive ud. Det glæder Ole Ingrisch:

”Det tyder på, at olie- og gasindustrien nu for alvor kan se fremad, og at vi nu igen kan begynde at tale om udvikling af industrien frem for afvikling. Samtidig håber jeg, at der snart kommer en afklaring på Tyra-feltet, som medfører flere arbejdspladser og opgaver til virksomhederne på Esbjerg Havn.”

FAKTA: Esbjerg Havns årsregnskab 2016

  2016 2015
Omsætning 230,5 mio. kr. 224,1 mio. kr.
Årets resultat 79,6 mio. kr. 76,9 mio. kr.
Driftsresultat (EBIT) 96,5 mio. kr. 100,0 mio. kr.
Afkast af investeret kapital (ROAIC) 8,9 % 9,2 %
Godsomsætning 4,5 mio. tons 4,2 mio. tons

 

For mere information:
Ole Ingrisch, havnedirektør, +45 4057 4300.

Flemming N. Enevoldsen, bestyrelsesformand, +45 4043 1303.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen