Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

esbjerg_havn_projektomraade_fra_landsiden_b

Esbjerg Havn forventer øget aktivitet inden for både eksisterende og nye forretningsområder frem mod 2030. Forventningen er, at havnens arealer og kajer vil være fuldt udnyttet om få år. Derfor har Esbjerg Havn igangsat en VVM-proces for at få afklaret mulighederne for at udvide, så havnen og dens kunder kan fortsætte med at skabe vækst og arbejdspladser.

esbjerg_havn_projektomraade_fra_landsiden_b

Esbjerg Havn har lige nu et historisk højt aktivitetsniveau, og der er udsigt til, at havnen vil forsætte den stabile og lønsomme vækst, som havnen har oplevet de seneste 10 år. Men der bliver brug for mere plads, hvis vækstpotentialet skal forløses. Skal Esbjerg Havn følge med udviklingen på markedet, får havnen behov for at kunne udvide med cirka 1 mio. m2 og 1 km ekstra kaj frem mod 2030. Det viser de analyser, som Esbjerg Havn har fået udarbejdet.

De sidste 10 år har Esbjerg Havn gennemført udvidelser, i takt med at kunderne har efterspurgt mere areal.  Sådan skal det også være i fremtiden.

”Forudsætningen for, at både virksomhederne på havnen og Esbjerg Havn fortsat kan vokse og udvikle sig til gavn for hele regionen, er, at vi kan tilbyde en havneinfrastruktur, som i kvalitet, indretning og størrelse matcher vores kunders behov. Ellers søger kunderne andre steder hen”, siger Ole Ingrisch, direktør for Esbjerg Havn, og fortsætter:

”Vi forventer vækst i efterspørgslen efter arealer. Derfor må vi allerede nu forholde os til fremtiden og få afklaret mulighederne for at kunne fortsætte en etapevis havneudvidelse. Havneudvidelser har en lang planlægningshorisont, og derfor skal de indledende undersøgelser sættes i gang nu”.

Esbjerg Havn vil bruge de kommende måneder på at få projektet afklaret og afleverer efter planen en VVM-anmeldelse i løbet af efteråret. Det bliver startskuddet for den formelle myndighedsproces og offentlige høringsfaser.

Ved spørgsmål, kontakt havnedirektør i Esbjerg Havn, Ole Ingrisch på oi@portesbjerg.dk eller på 4057 4300.

Se flere nyheder fra Danske Havne her

 

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen