Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Esbjerg Havn i april 2020 (Foto: Christer Holte/Esbjerg Havn).
Esbjerg Havn i april 2020 (Foto: Christer Holte/Esbjerg Havn).

Nu bliver der skruet gevaldigt op for investeringerne på Esbjerg Havn. Det sker på baggrund af, at der både er gang i vindmølleindustrien, Tyra-feltet er på vej tilbage i drift, og der er øget aktivitet andre områder. Det er perspektiverne i årsrapporten for Esbjerg Havn i 2021, der viser en omsætning og et overskud på niveau med året før.

Der er godt gang i Esbjerg Havn. Vindmølleindustrien har igen projekter ud af Esbjerg Havn. Der igangsættes tiltag for at få Tyra-feltet tilbage i normal drift. Der sælges landstrøm til skibe, herunder også til Fanølinjen. Der er øget aktivitet på både godsbaneterminalen og havnens nye bulk-terminal. Med andre ord er der en lang række gode nyheder fra Esbjerg Havn i den netop offentliggjorte årsrapport for 2021.

Heraf fremgår det også, at det samlede positive billede er medvirkende til, at havnen kommer til at investere massivt i nye projekter og i havneudvidelsen i 2022. Det glæder Esbjerg Havns nye formand, Søren Gade:

”Det har været en stor fornøjelse at overtage formandsstolen på et tidspunkt, hvor det går så godt for havnen, og hvor perspektiverne er så gode. Vi investerer i næste regnskabsår et trecifret millionbeløb i kaj og arealer, så vi er sikre på, at vi kommer til at kunne følge med efterspørgslen i de kommende år,” siger Søren Gade.

Esbjerg Havn vil blandt andet investere massivt i mere kajareal gennem en stor havneudvidelse, der skal tilføre 750.000 kvadratmeter ekstra havn i Esbjerg, som skal understøtte den stigende aktivitet. Derudover vil havnen fortsætte sine investeringer i infrastruktur, der skal gøre havnen mere bæredygtig såsom landstrøm.

Op mod 30 procent reduktion i CO2-udledning

2021 bød også på investeringer i infrastrukturprojekter, hvor havnens kapacitet til godshåndtering blev forbedret og samtidig har landstrømsanlæggene spredt sig til det meste af havnen, så både kuttere, borerigge, jackup-rigge og serviceskibe kan suge grøn strøm direkte fra kajen, når de er i land. Elektrificeringen af havnen har ført til en reduktion i CO2-udledningen på op mod 30 procent.

Udover investeringer i den fysiske infrastruktur har havnen også igangsat et projekt med teknologivirksomheden Honeywell, der skal overvåge hele havnens energiforbrug, så det kan nedbringes yderligere. Samtidig vil man sammen med IT-virksomheden ATOS udvikle en ’digital tvilling’ af havnen, der kan simulere fremtidige projekter, så de kan planlægges med minimal udledning af CO2. Og så er havnen blevet ISO-certificeret ift. kvalitet og arbejdsmiljø.

”Vi har formået at investere i og udvikle havnen gevaldigt i et år, hvor omsætning og resultater holder sig fint på niveau. Det gør mig meget fortrøstningsfuld i forhold til ambitionerne for investeringsniveauet i de kommende år,” afslutter Søren Gade.

Årets resultat for 2021 udgør 48,5 mio. kr. mod 45,2 mio. kr. i 2020. Omsætningen var på 212 millioner, hvilket er små 3 millioner kroner mere end 2020.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen