Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Foto af: Jan Kejser
Foto af: Jan Kejser

Den 26. februar 2020 er der frist for ny ansøgningsrunde for CEF Transport. Ansøgningsrunden fokuserer bl.a. på jernbane- og havneområdet, sikre rastepladser samt passagertransport.

Prioriteter og budget 

 • Pre-identified projects on the Core Network: 500 million EUR 
 • European Rail Traffic Management Systems (ERTMS): on-board deployment: 50 million EUR 
 • Safe and secure infrastructure, including safe and secure parking on the road core network: 20 million EUR 
 • Intelligent Transport Services for road (ITS): 20 million EUR 
 • Single European Sky – SESAR: 20 million EUR 
 • Actions implementing transport infrastructure in nodes of the core network, including urban nodes (passengers transport): 110 million EUR 
 • Motorways of the Sea (MoS): 30 million EUR  

Core Network – Core Ports (500 mio. EUR) 

Er en stor del af budgettet er reserveret Core Ports, de kan bl.a ansøge om: 

Infrastrukturmidler, alternativ brændstof infrastruktur og teknologier, f.eks. LNG-bunkring og landstrøm og modtagefaciliteter mm.  

Motorways of the Sea (30 mio. EUR) 

Disse aktioner skal involvere koordinerede investeringer i mindst to EU Core Ports eller en core port og en comprehensive ports i mindst to EU lande. 

Der kan søges om midler til alternativ brændstof infrastruktur og teknologier, samt flytning af gods til fra land til vand (eller jernbane), såfremt det reducerer miljøbelastningen.  

Tidsfrister 

 • 4. december 2019 – CEF infodag i København 
 • 9. december 2019 – Frist: Projektbeskrivelse fremsendes til TBST, MST og TRM 
 • 24. januar 2020 – Frist: Samlet ansøgning sendes til TBST, MST og TRM 
 • 26. februar 2020 kl. 17:00 – Frist: Indsendelse af ansøgning til INEA 

For nærmere information er I velkommen til at kontakte Danske Havne – Susanne Isaksen.

Mail: si@danskehavne.dk
Tlf.: +45 22 96 59 80

I kan også få yderligere information her. https://www.trm.dk/nyheder/2019/cef-ansoegningsrunde-2019-2020-eu-afsaetter-750-mio-eur-til-bla-jernbane-og-havneprojekter/.    

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen