Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Europa-Kommissionen inviterede den 9.-10. oktober 2014 til informationsmøde om årets program for midler til infrastruktur i bl.a. havne. Mødet bar mest af alt præg af et meget komplekst program, der ikke i generelle termer lader sig forklare. Hensigten med nyt program var ellers det modsatte.

Det bedste råd til havne, der søger EU-midler til infrastruktur via TEN-T programmet, er på et tidligt tidspunkt at kontakte Transportministeriets eksperter og samarbejde med TEN-T agenturet for at tilpasse projektets ordlyd til Kommissionens politiske prioriteter.

Europa-Kommissionens nye program for tilskud til infrastruktur projekter, TEN-T, er blevet til ud fra en strategi om i langt højere grad at prioritere de største transportknudepunkter i Europa. I dette program er det kun udpegede TEN-T havne, der kan ansøge.

Den nye ansøgningsrunde for EU-midler til transportinfrastrukturprojekter åbnede den 11. september 2014. Ansøgningsrunden opslås inden for EU’s nye infrastrukturfond, Connecting Europe Facility (CEF). Ansøgningsrunden opererer med en række forskellige prioriteter, hvor særligt ”Motorways of the Sea” og det årlige program er interessante for havne.

Flere af Europa-Kommissionens eksperter nævnte under informationsmødet EU’s interesse i at fremme søtransport, da søtransport er den mest energieffektive transportform. Det kan undre, at puljen for ”Motorways of Sea” ikke er prioriteret mere på budgetsiden, så der er en sammenhæng mellem strategi og handling.

Ansøgningsfristen er den 26. februar 2015. Ansøgninger skal valideres af Transportministeriet inden indsendelse til Kommissionen. Derfor skal den samlede ansøgning sendes senest den 5. januar 2015 til Thomas Rousing Schmidt, Transportministeriet, på mail: tro@trm.dk.

Danske Havne anbefaler havne med projekter at kontakte Transportministeriet så tidligt i processen som muligt på en af de relevante mailadresser nedenfor.

Fuldmægtig Kristian Baasch Pindbo: krp@trm.dk.

Specialkonsulent Thomas Rousing-Schmidt: tro@trm.dk.

Yderligere information:

  • Havne med adgang til TEN-T midler kan ses ved at sætte kryds i boksene ”adopted ports core” og ”adopted ports”her.
  • Kommissionen bekræftede på mødet, at ansøgninger stilet mod forkert pulje vil blive flyttet til en mere passende pulje af INEA agenturet.
  • De såkaldte Core Ports er en horisontal prioritet i budgettet og kan derfor alle søge under formål 1 i det multiårlige program. Bane kan opnå støtte som del af baglandsinfrastruktur.
  • Nogle af præsentationerne indeholdte brugbar information, særligt vedr. innovation, tilknytning til by og bæredygtig transport.
  • Præsentationerne fra TEN-T Days 2014 kan læses her.
  • Kommissionens ofte stillede spørgsmål kan læses her.
  • Transportministeriets nyhed om ansøgningsrunden.
  • Transportministeriets temaside om det transeuropæiske transportnet (TEN-T).
  • Ansøgningsrundens hjemmeside hos Kommissionens transportagentur, INEA, som fortæller om ansøgningsrundens prioriteter, og hvor der findes links til de relevante dokumenter inkl. ansøgningsformularer og ansøgningsguide.
  • Uddybende spørgsmål kan stilles til transportagenturet INEA her.

For mere information kontakt Bjarne Løf Henriksen, Danske Havne.

TEN-T Days.jpg
Kilde: Europa-Kommissionen

 

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen