Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

skrot

En analyse fra International Ship Recycling Association, ISRA, viser, at der i øjeblikket er rigelig genanvendelseskapacitet hos europæiske værfter til at opfylde det forventede ophugningsbehov fra 1. januar 2019, hvor EU’s Ship Recycling Regulation træder i kraft.

”Analysen af det forventede volumen af EU-flagede udtjente skibeffor 2019 viser, at de næste otte år vil volumen ikke overstige en million LDT”, skriver ISRA.

Ifølge ISRA viser en analyse af historiske tal, at mængden af EU flagede skibe, der er blevet skrottet og genanvendt i de sidste otte år er faldet til kun 450.000 light displacement tonnes (LDT) om året, fra gennemsnitligt 750.000 LDT.

Den nuværende registrerede EU-kapacitet for genbrug af skibe udgør 1,3 millioner LDT, hvilket betyder, at den nuværende kapacitet overstiger den mængde, der er nødvendigt for at klare den forventede efterspørgsel på ophugningskapacitet af EU-skibe.

Desuden vil yderligere kapacitet på estimeret 0,5 millioner LDT blive tilgængelig, da flere genvindingsfaciliteter kommer på EU’s liste over godkendte værfter i slutningen af året, ifølge ISRA.

EU-skibsgenvindingsforordningen, som blev vedtaget i 2013, kræver, at alle udtjente skibe, der sejler under en EU-medlemsstats flag, fra 2019 skal skrottes på et godkendt skibsværft med EU- godkendte genanvendelsesfaciliteter. Det primære mål er at fremme miljøvenlig genanvendelse af skibe og at holde EU-flagede skibe fra at afslutte livet på Sydasiens strande.

Europa-Kommissionen offentliggjorde en første version af EU-listen i 2016 omfattede 18 skibsværfter, som alle er placeret i EU. Siden da er listen vokset til 21 faciliteter i maj 2018, med en samlet kapacitet på mindst en million LDT.

NGO Shipbreaking Platform, der går ind for bæredygtig ophugning og er stærk modstander af beaching, er enig i, at værfterne på listen har tilstrækkelig kapacitet til at opfylde den forventede efterspørgsel, selv efter at EU’s Ship Recycling Regulation træder i kraft.

Redaktionen

Skrevet af: Journalist Brian Petersen. Bragt i Maritime Danmark. Link til artiklen er her: https://maritimedanmark.dk/?Id=39313

 

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen