Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

2007_07_16_parlament_europejski_bruksela_50

Europa-Parlamentets komite for Transport & Turisme og komite for Industri har i fællesskab besluttet at arbejde videre med planer om, at EU’s samlede transportbudget skal stige med syv milliarder euro til samlet set 33 milliarder euro. Det svarer til omkring 250 milliarder danske kroner. Både Danske Havne og det internationale The European Sea Port Organisation (ESPO) glæder sig over resultatet.

ESPO er særligt tilfredse med anerkendelsen af potentialet i havneprojekter på tværs af grænser. Havneprojekter, der bliver udført i ét medlemsland, kan nemlig også have en substantiel effekt på grænseoverskridende aktivitet ved at fremme forbindelserne via søvejene eller i oplandet, så det rækker ud over grænserne for et enkelte medlemsland.

For første gang foreslog Kommissionen i øvrigt at inkludere en pengesum øremærket til militær mobilitet i transportbudgettet. Dermed vil komiteerne styrke det civiles prioritet om dobbeltanvendelsesprojekter, som hører under denne prioritet.

ESPO glæder sig desuden over et nyt og bredere fokus fra hidtil kun at omfatte muliggørelsen af flytbare militærtropper og -udstyr til også at inkludere investeringer i it-sikkerhed.

”Vi vil gerne takke Transportkomiteen for at opnå et kompromis, der klart styrker Kommissionens forslag både i forhold til transportbudget men også i forhold til prioriteter. Parlamentet anerkender tydeligt vigtigheden af at styrke forbindelserne på tværs af grænser – ikke kun på land men også på den maritime side,” udtaler ESPO’s generalsekretær Isabelle Ryckbost og fortsætter:

”Vi håber, at der kan findes en løsning, som giver den nødvendige betydning til ’de blå motorveje’, som vi jo koncentrerer os om. De seneste tre år har det kun været fire procent af budgettet, der er blevet brugt på havneprojekter, selvom 95 procent af verdenshandlen går over hav, og at 70 procent af al togfragt kommer fra havnene.”

ESPO mener, at de europæiske havne skal ses og opfattes som et strategisk link mellem vandbåren og landbaseret transport, og at de er fundamentalt vigtige for forbindelsen både i Europa og videre til tredjepartslande.

Europa-Parlamentet skal nu tage samlet stilling til budgetforøgelsen til plenarmødet i december, og derefter går forhandlingerne mellem Rådet og Parlamentet i gang.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen