Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

ESPO Dublin

Godt 280 deltagere fra EU’s havne samledes i Dublin den 1.-3. juni 2016 til generalforsamling og konference i havnenes europæiske forening ESPO. Temaet for konferencen var i år effektiv adgang til havne gennem digitalisering, opgør med barrierer og at nærme sig et indre marked for søfart samt frihandlens betydning for økonomisk vækst. Danske Havne har udvalgt de bedste præsentationer.

Konference
Markedstendenser for havne
. Væsentlige nyheder på konferencen var offentliggørelsen af ESPO’s ”Trends in EU Ports 2016”, der er med til at give et billede af EU-havnenes udvikling. Særligt er udviklingen af havnes rolle som virksomhed, udvikling på baggrund af masterplan samt fokus på miljø- og energieffektivitet. Læs mere.

Krydstogt. ESPO lancerede også havneinitiativet “Code of good practices for cruise and ferry ports”. Formålet er at skabe samarbejde og bedste praksis eksempler inden for de fem hovedudfordringer: 1) by-havn samarbejde, 2) infrastrukturudvikling, 3) samarbejde i erhvervet, 4) relationer til rederier og 5) maritim sikkerhed. Læs mere.

Havneforordning. Knut Fleckenstein, der er medlem af Europa-Parlamentet og ansvarlig for havneforordningen, fortalte, at EU-forhandlingerne skrider fremad, og at en lovgivning inden Sloveniens EU-formandskab i juli 2016 kræver, at EU’s transportministre i Rådet ikke tager havneforordningen og nye statsstøtteretningslinjer som gidsel for at udvide koncessionsdirektivet. Fleckenstein gjorde det klart, at der er en klar lovgivning om koncessioner fra 2014, og hvis Kommissionen ønsker at revidere den, så bør det foregå jf. den sædvanlige procedure og ikke ved at skabe bagdøre i andre lovgivninger.

Markedsudvikling. Jakub Walenkiewicz fra DNV GL leverede en – på trods af sortsynet – god gennemgang af markedsudviklingen for havne, rederier og de primære godstyper. Krydstogt er et sundt og solbeskinnet marked, mens bulk, containere og offshore er ramt af hårdt uvejr, og det er noget skyet for flydende bulk, gas og ro-ro. Hent præsentationen her.

uvejr

Kina og digitalisering som edderkop. Bruce Weinelt fra World Economic Forum leverede en flot gennemgang af den digitale transformation i logistik og transportsektoren, og hvorfor havne skal tænke mere digitalt og i samarbejde. Professor Theo Notteboom og økonomen Jeremy Rifkin berørte begge Kinas voksende indflydelse på godsruter samt vigtigheden af at håndtere data smart for at udnytte kapacitet i havnene. Investeringer i havne skal skabe varig værdi og ikke bygge på kortsigtede bobler. Sluttelig nævnte Rifkin, at køer faktisk forurener lagt mere end biler og skibe. Hent præsentationer fra konferencen her.

EU og havneudvikling. Danske Havne havde sammen med de nordiske havneforeninger taget initiativ til et uformelt møde med Pat Cox, der er EU koordinator for transportkorridoren Skandinavien-Middelhavet. Der kommer et nyt TEN-T program i september 2016 med ansøgningsfrist i februar 2017. Overskydende midler i TEN-T programmet vil sammen med et nyt program for Motorways of the Sea blive puljet i et nyt program i 2018. Det fordrer samarbejde med Transportministeriet og havnens kunder samt havne i nabolande for at sikre modne projekter. Jagten går i gang. Læs mere om EU’s tilskudsmidler og kontaktoplysninger her.

2017. ESPO’s havnekonference bliver den 1.-2. juni 2017 i Barcelona.

Generalforsamling
På generalforsamlingen gennemgik ESPO’s generalsekretær Isabelle Ryckbost de væsentligste opgaver og status på især havneforordningen og retningslinjer for statsstøtte til havne. ESPO har desuden fået nye vedtægter, der i højere grad tydeliggør Executive Committees rolle som bestyrelse. Danske Havnes direktør Bjørn B. Christiansen er medlem.

For mere information. Kontakt Bjarne Løf Henriksen, Danske Havne, og læs flere nyheder fra Danske Havne her.

ESPO Dublin

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen