Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

EU politikere smider håndklædet efter to års behandling af ny havnelov. Det åbner for et nyt og bedre forslag, der gør op med unfair konkurrence imellem Europas havne

Den 11. marts besluttede transportordførere i Europa-Parlamentet at standse behandlingen af det omdiskuterede lovforslag om økonomisk transparens og markedsadgang for serviceudbydere i havne.

Kun seks måneders behandlingstid, en hård lobbyindsats fra nationale monopoler, uenighed i de politiske lejre og hundredvis af ændringsforslag er blandt årsager til sammenbruddet i lovbehandlingen.

Markedsadgangen volder kvaler, og både store havne og regeringer sidder på monopoler, de nødig vil afgive. Danske Havne har hele tiden argumenteret for økonomisk gennemskuelighed. Det kan ingen vel være uenig i. Det samme gælder synliggørelsen af statsstøtte. EU’s prioritet burde i første omgang have været at sikre en fair konkurrence mellem Europas havne.

Danske Havne ser en mulighed i at droppe problembarnet ”markedsadgang” og i stedet slå transparens i havnes økonomi sammen med regler for statsstøtte. Så sikrer EU fair konkurrence. Dernæst må det være op til EU-landene selv at sørge for frihed til at udbyde havneservices. Forskellen på EU’s havne er ganske enkelt for stor til at rumme en fælles løsning for markedsadgang.

Der er ikke tale om en afvisning af forslaget. Men arbejdet skal udføres grundigere, end det er muligt på den her side af valget til Europa-Parlamentet i maj og udskiftningen i Europa-Kommissionen i oktober.

For mere information. Kontakt Bjarne Løf Henriksen, Danske Havne
Skib - havnepakke i respirator.jpg
Kilde: Europa-Kommissionen

 

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen