Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Cruise

Der har det seneste års tid været en tiltagende debat om, hvorvidt Danmark skal satse på landstrøm til særligt krydstogtturismen, der vinder voldsomt frem herhjemme i disse år, og som i 2018 alene genererede over en million turister til landet – og dermed masser af penge og arbejdspladser.

Både Danske Havne som brancheorganisation og havnene selv er meget optagede af at bidrage til den grønne omstilling, og samme toner kommer nu fra ESPO, The European Sea Ports Organisation, som er Danske Havnes europæiske samarbejdsorganisation. ESPO har netop udsendt en ny offentlig udmelding, hvor organisationen tager fat i debatten om grøn krydstogt:

”Bæredygtigheden af ​​krydstogtsaktiviteter i Europa er i øjeblikket til debat og under pres, og de europæiske havne tager bekymringerne meget alvorligt. Europæiske havnebyer er attraktive som krydstogtdestinationer, og havnene er adgangsport til Europas kulturarv, men de erkender også, at der skal gøres en indsats for at holde krydstogtturismen bæredygtig og dermed populær for både de lokale befolkninger og for gæsterne,” skriver ESPO.

I løbet af de seneste måneder har ESPO’s Cruise and Ferry Port-netværk derfor drøftet, hvordan man kommer videre. Resultatet er i første omgang den omtalte erklæring, der også understreger, hvor vigtigt det er for europæiske havne at holde alle deres havneaktiviteter bæredygtige – og dermed også påtage sig et ansvar.

”Taget det nuværende pres på krydstogtsvirksomheden i europæiske havne i betragtning er det vigtigt for os at gøre tingene klare. De europæiske havne skal kombinere deres kommercielle interesser med deres brede samfundsansvar, men alle havne mener, at miljøaftrykket ved enhver krydstogtsaktivitet selvfølgelig skal holdes så lille som muligt. Vi fortsætter arbejdet med den grønne omstilling i havnene, og så må rederierne også intensivere deres bestræbelser på at blive mere miljøvenlige. Nu bliver dialogen mellem rederierne, lokalsamfundene og krydstogtdestinationerne afgørende for den fremtidige udvikling, og her vil vi selvfølgelig også være aktive med vores bidrag,” siger Isabelle Ryckbost, der er generalsekretær for ESPO.

ESPO Cruise and Ferry Port Network blev oprettet i 2014 og samler havnerepræsentanter for ESPO og alle de europæiske landes krydstogthavneorganisationer. Målet er at etablere ESPO som krydstogt- og færgehavnenes officielle stemme over for EU’s beslutningstagere.

Den samlede ESPO-udmelding kan læses her!

ESPO har med deres nyeste udsendelse om krydstogt desuden samlet forskellig fakta om krydstogt, der kan give et bedre billede af omfanget af krydstogt i Europa i forhold til turismen generelt.

Fakta om krydstogt på europæisk niveau

  • Krydstogt følger den almindelige udvikling i den stigende turisme, men det er stadig kun en ret lille del af den samlede turisme.
  • Europa er den klart førende verdensdel, når det kommer til turisme generelt. EU-landene tog i 2017 samlet set imod 538 millioner internationale turister, hvilket svarer til 40 procent af turismen på verdensplan.
  • Europa er det næstmest besøgte krydstogtområde (efter Caribien), og i alt steg 6,5 millioner turister på et krydstogtskib fra en europæisk havn i 2017.
  • Det svarer altså til, at lige godt én procent af den europæiske turisme er krydstogtturisme.
  • I 2017 brugte krydstogtgæster (og -ansatte) 32 milliarder kroner i de europæiske havne.
  • 91 procent af de europæiske havne ligger i eller meget tæt på en by, hvilket gør destinationerne interessante og oplagte, hvis man som turist vil opleve de forskellige landes kulturer.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen