Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Logo Danpilot

Søfartsstyrelsen har sidste år igangsat processen omkring en revision af lodsloven. Revisionen tager udgangspunkt i evalueringen af den konkurrenceudsættelse af gennemsejlingslodsninger, der sker frem mod 2020.

 

Konkurrenceudsættelsen påvirker hele lodsområdet, fordi DanPilot hidtil har haft mulighed for at flytte overskud fra gennemsejlingslodsninger til de underskudsgivende havnelodsninger.

Formålet med evalueringen er, at afklare om der er behov for ændringer af lodsloven for at sikre, at der etableres et velfungerende konkurrenceudsat lodsmarked efter 2020, skriver Søfartsstyrelsen i et brev til interessenter den 15. januar 2018.

Det er rigtig positivt, at man i Søfartsstyrelsen laver et grundigt servicetjek af lodsloven, fortæller Eva Fiil Nielsen, PA/Policy Advisor i Danske Havne og fortsætter; Den sidste del af evalueringen handler om det, der virkelig har betydning for havnene. Den skal nemlig undersøge udviklingen i lodspriser, antallet af lodserier på markedet og selve anvendelsen af lods. Vores vurdering er, at det ikke er lykkedes at etablere velfungerende marked for lodsydelser i Danmark, fordi der mange steder er for lille volumen i antallet af lodsninger og for få udbydere, til at konkurrencen rigtig kan fungere. Det bliver rigtig godt at få markedet grundigt belyst, inden man fremlægger ændringer til lodsloven i Folketinget.

Evalueringen forventes afsluttet medio 2018. Ændringer til lodsloven forventes behandlet i Folketinget i 2019, og gennemføres dermed godt et år senere end hidtil forventet.

Fakta om lodsninger:

  • Havnelodsning: lodsning til og fra havn. Markedet for havnelodsninger har været konkurrenceudsat siden 2006.
  • Gennemsejlingslodsning: lodsning gennem dansk farvand, uden skibet kommer i dansk havn. Foretages typisk fra Skagen til Gedser. Markedet for gennemsejlingslodsninger konkurrenceudsættes løbende frem mod 2020.
  • DanPilot er en selvstændig offentlig virksomhed og har forsyningspligten på lodsning i de danske farvande, både for havnelodsninger og gennemsejlingslodsninger.

For spørgsmål kontakt Eva Fiil Nielsen, PA/Policy Advisor i Danske Havne, mail efn@danskehavne.dk eller mobil 6171 0706.

Se flere nyheder fra Danske Havne her

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen