Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Ja. Hvis havnen har over 50 medarbejdere, er den underlagt Selskabslovens § 139 a om måltal og politikker for det underrepræsenterede køn . Det gælder dog kun, hvis havnene falder ind under 2 ud af 3 af følgende kriterier

– En balancesum på 143 mio. kr.

– En nettoomsætning på 286 mio. kr. og

– Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 250

Hvis du har flere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:
Danske Havnes sekretariat på e-mail danskehavne@danskehavne.dk telefon +45 7211 8100
Danske Havnes juridiske hotline på havne@kirklarsen.dk eller på +45 7611 5411, læs mere her

Scroll til toppen