Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

De generelle regler om parkering findes i færdselslovens §§ 28-30, der regulerer, hvordan der må parkeres på vejarealer. Der gælder særlige regler for standsning og parkering på og ved jernbanespor, jf. § 31, stk. 1.

Derudover kan vejmyndigheden for en offentlig vej med samtykke fra politiet træffe konkrete færdselsmæssige bestemmelser om bl.a. standsning og parkering på vejarealet, jf. § 92.

Ved større ombygning- eller nybygning af bygninger med mere end 10 parkeringspladser, skal der etableres mindst 1 ladestander i tilknytning til parkeringspladsanlægget og mindst hver femte ombyggede parkeringsplads skal forberedes til ladestandere, jf. ladestanderbekendtgørelsen.

Scroll til toppen