Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Det fremgår af havneloven, at havnens midler kun må anvendes til formål, der særligt tjener havnens interesser (§ 9, stk. 4). Det betyder, at det påhviler kommunalbestyrelsen og havnebestyrelsen, at varetage havnens interesser.

Havnens arealer skal benyttes til havnerelateret virksomhed. Såfremt arealerne ikke kan udlejes til disse aktiviteter, kan havnen udleje arealerne til andre formål. Udlejning skal ske på markedsvilkår.

Scroll til toppen