Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Ydelser vedrørende lastning, losning, omladning og lignende på den danske havns område vil være omfattede af de nye regler. Det er typisk ydelser som:

 • Skibsafgifter
 • Kaj/vareafgifter
 • Lodsning
 • Bugsering
 • Trosseføring
 • Rengøring af kajer, affaldshåndtering
 • Opsætning af afspærring etc.
 • Modtagelse af jord, aske og særligt affald
 • Udlejning af opbevaringskapacitet

Danske havne skal derfor ikke opkræve dansk moms af disse ydelser, når de sælges til udenlandske virksomheder. Hovedreglen er istedet, at der skal betales moms i købers hjemland.

I enkelte situationer kan varer og ydelser momsfritages, også selvom de ikke sælges direkte til udenlandske virksomheder. Det gælder bl.a. ved salg af ovenstående ydelser, når følgende betingelser er opfyldt:

 1. at det er muligt med sikkerhed at fastslå formålet med leveringen af varen eller ydelsen, fordi dette er aftalt,
 2. at der ikke er behov for at indføre en særlig kontrolordning for at sikre en korrekt og enkel anvendelse af fritagelsen, og
 3. at leveringen indgår som et led i omsætningskæden for varen eller ydelsen.

Danske havne skal derfor være opmærksomme på, at ydelser, der leveres til en dansk virksomhed, kan momsfritages. Oplyser leverandøren havnen at ydelsen sælges videre til et skib i udenrigsfart, kan ydelsen momsfritages. Havnen kan også optræde som leverandør og efterspørge momsfritagelsen fra underleverandøren. Der kan opstå flere led, og ydelsen kan fritages for moms når ovenstående 3 betingelser er opfyldt.

Ydelsen kan leveres momsfrit til alle udenlandske virksomheder, det gælder også til ihændehaveren af ladningen, afladeren, speditøren, shippingvirksomheden eller rederen.

Der er visse undtagelser til hovedreglen som er gennemgået nedenfor.

Scroll til toppen