Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Byggearbejder kan udføres i forskellige entrepriseformer. Ved totalentreprise står entreprenøren for det samlede byggeprojekt, herunder for den tekniske rådgivning, mens bygherren (havnen) ved fagentreprise har antaget en selvstændig teknisk rådgiver, ligesom bygherren har direkte kontraktforhold til hver enkelt fagentreprenør. Det stiller større krav til bygherren at gennemføre et byggeprojekt i fagentreprise end i totalentreprise, men det vil som udgangspunkt være dyrere at gennemføre et byggeri i totalentreprise end i fagentreprise. Der findes forskellige mellemformer, herunder hovedentreprise, hvor flere fag er samlet under en entreprenør. Det er ikke muligt kort at redegøre fyldestgørende for byggeriets forskellige organiseringsformer eller at opstille generelle kriterier for, hvilken entrepriseform, der er den mest velegnede.

Hvis du har flere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:
Danske Havnes sekretariat e-mail danskehavne@danskehavne.dk telefon +45 7211 8100
Danske Havnes juridiske hotline på havne@kirklarsen.dk eller på +45 7611 5411, læs mere her

Scroll til toppen