Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

En kommunal havn […] kan efter teleloven udbyde gratis wifi i områder, hvor der er aktiviteter rettet mod international turisme, herunder lystbådesejlere, under forudsætning af, at der alene gives adgang 1 time pr. døgn, at adgangen sker med henblik på udendørs dækning, og at der ikke er tale om et sammenhængende net i et større område.

Scroll til toppen