Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Udvidelser inden for havnens dækkende værker kræver en miljøvurdering, medmindre Trafik,- Bygge- og Boligstyrelsen vurderer, at projektet ikke kan antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. Andre udvidelser og større landanlæg, der kan besejles af skibe på over 1.350 tons, kræver ligeledes en miljøvurdering.

Scroll til toppen