Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Logo Hanstholm

HANSTHOLM Havneudvidelsen
vil give øget aktivitet i Hanstholm og være med til at fremtidssikre havnen.

Luftfoto Hanstholm Havn
FF Skagen, der er en af verdens største producenter af fiskemel og fiskeolie, ser frem til den planlagte havneudvidelse i Hanstholm, hvor fiskemelsproducenten er en de største aktører. Udvidelsen er ifølge adm.
direktør Johannes Palsson en klar nødvendighed og vil øge aktivitetsniveauet både på land og til vands betydeligt.
FF Skagen, der hvert år forvandler omkring 500.000 tons råfisk til 130.000 tons proteiner i form af fiskemel og fiskeolie på fabrikker i Hanstholm og Skagen, glæder sig over, at den planlagte havneudvidelse i Hanstholm nu snart igangsættes.

Hanstholm Havn er en af dansk fiskeris største aktiver
Der er korte afstande til Nordsøen, et effektivt auktionssystem og professionel håndtering af laster og service. Men kapaciteten må godt blive større, siger Johannes Palsson.

Nødvendig udvidelse
Havnens placering tæt på Nordsøen og høje afregningspriser gør, at den er særdeles attraktiv for både danske og internationale fiskere, og derfor er der ifølge adm. direktør Johannes Palsson ingen tvivl om, at havneudvidelsen vil tiltrække endnu flere landinger til Hanstholm: -Havnen er bygget til de klassiske lyseblå fiskekuttere og mindre trawlere og ikke til de nye trawlere, der måler op til 100 meter og laster op imod 3.500 tons.
Derfor er det nødvendigt, at havnen kommer i mål med udvidelsen, der også vil sikre dybden i indsejlingen til havnen, ellers vil det gå den forkerte vej, lyder vurderingen fra den administrerende direktør og fortsætter: -Der er i dag behov for bedre indsejlingsforhold og mere plads, og derfor ser vi særdeles positivt på den planlagte havneudvidelse.
Det vil helt sikkert øge antallet af arbejdspladser og omsætningen blandt havnens virksomheder.

Lang investeringshorisont
FF Skagen direktør siger supplerende, at det er vigtigt fortsat at holde fiskeindustri og romantik for sig.
Dog at det samtidig er vigtigt, at der er liv i byerne, der kan give oplevelser for tilrejsende. På den måde kan havnenes aktiviteter skabe ringvirkninger hos erhvervslivet i lokalsamfundet: -Der er i dag et alt for stort fokus på romantikken og de blå kuttere. Fiskeindustrien er en del af den internationale konkurrence, som kræver udnyttelse af den bedste teknologi til enhver tid samt effektive løsninger både til lands og vand, forklarer Johannes Palsson og uddyber: -Hvis du eksempelvis skal investere i nye bygninger eller maskiner, så er det vigtigt med en lang investeringshorisont.
Når udvidelsen er på plads i Hanstholm, behøver du ikke at frygte, at der i fremtiden ikke er plads nok, eller at havnen ikke kan tiltrække de største og mest moderne fiskefartøjer.

Gode forhold
I Hanstholm har man ifølge Johannes Palsson i gennem årene netop haft fokus på at udnytte omgivelserne til at skabe gode forhold for industrien og blandt andet holde god afstand mellem boliger og industri: -Det er vigtig, når du investerer, at du som virksomhed ikke risikerer, at du får boliger som nærmeste nabo, så du eksempelvis underlægges andre miljøregler for lugt, støj og transport. Hanstholm Havn er først og fremmest en fiskeri-og industrihavn, og det skal altså ikke romantiseres ud over den charme, havnen allerede har, fortsætter han.

UDBUD FOR HAVNEUDVIDELSEN FORLØBER EFTER PLANEN
Hos Hanstholm Havn glæder man sig over udmeldingen fra en af landets og havnens største aktører. Landinger af pelagiske proteinfisk som blåhvilling, tobis og brisling boomer i øjeblikket, og havnedirektør Niels Clemensen ser fra sit kontor på havnefronten den ene trawler efter den anden losse store mængder fisk: -Med det nuværende aktivitetsniveau kunne det være rart med bedre indsejlingsforhold og mere kajplads til at servicere de danske og udenlandske fiskere. Derfor er det også meget glædeligt at se, at det igangværende totalentreprise-udbud for havneudvidelsen forløber efter planen, siger han og fortsætter: -Alle jeg snakker med på havnen glæder sig til at komme i gang med udvidelsen. Nu kigger vi fremad med en enig ejerkreds og bestyrelse i ryggen og forventer at kunne tegne kontrakt med entreprenøren allerede i sensommeren 2017.
Det er rådgivningsfirmaet Rambøll, der er valgt som bygherrerådgiver, og selve byggeperioden forventes at strække sig i tre år fra foråret 2018 til sommeren 2020. Udvidelsen har en samlet anlægssum på 525 millioner kroner.

Ved spørgsmål, kontakt direktør i Hanstholm Havn, Niels Clemmensen, på nic@portofhanstholm.dk

Se flere nyheder fra Danske Havne her

 

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen