Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Danske Havne er enig med regeringen i, at offentlige investeringer skal lønne sig for samfundet. Danske Havne er også enig i, at en udbygget offentlig infrastruktur er en væsentlig forudsætning for vækst og job. Så langt, så godt i forhold til regeringens strategi for offentlige investeringer. Danske havne har selv investeringsplaner i milliard-klassen. Det er op til politikerne at få endnu mere samfundsmæssig værdi. Investeringer i veje til havne passer perfekt til finansministerens strategi.

Regeringen fremlagde den 5. september 2014 en samlet strategi for offentlige investeringer. Offentlige investeringer skal prioriteres, så samfundet får mest for pengene. Danske Havne er enig med finansministeren i, at offentlige investeringer er en vigtig del af fundamentet for den private sektors evne til at skabe vækst og job.

Der er i og omkring danske havne ca. 60.000 beskæftigede. De er afhængige af en god infrastruktur ikke blot på havnen, men også til og fra havnen. Derfor kan danske havne hjælpe regeringen med at opfylde strategien. Havne investerer store summer i havneinfrastruktur. Staten kan for forholdsvis små investeringer i bedre veje til havne give samfundet stor værdi.

Danske havne udvikler. Det betyder, at der planlægges moderniseringer og udbygning i mange havne. En udvikling, der skal sikre, at infrastrukturen er tilpasset kundernes fremtidige krav. For havnene gælder det om at være klar, når kunderne er klar. Men det tager tid at udvikle og udbygge havneinfrastruktur. Derfor er havnene oftest foran kunderne.

Regeringens strategi giver også et overblik over både de historiske og de planlagte investeringer. Fra 2000-2010 blev der investeret 5-7 mia. kr. i transportinfrastruktur. Over de næste år med Femern Bælt, metrocityring i København og nyt signalsystem til jernbanen er der planlagt investeringer på 14-18 mia. kr. årligt. I forhold til BNP er det stort set samme niveau som i 1990’erne.

Havnene planlægger investeringer for mere end 6 mia. kr. over de næste år. Investeringer i nye havneområder, nye og dybere sejlrender og bassiner og nyt udstyr. Investeringer, som havnene selv betaler. Private investeringer, der finansieres af havnens kunder. Derfor tilpasses og justeres planer selvfølgelig undervejs baseret på den aktuelle efterspørgsel og forretningsplan for havnen.

Konkret vil regeringen skabe et bedre overblik over planlagte offentlige investeringer og forbedre kvaliteten af beslutningsgrundlaget. Regeringen vil styrke grundlaget for prioriteringen af de offentlige investeringer både på tværs afog inden for de enkelte investeringsområder.

Staten vil følge anbefalingerne fra Produktivitetskommissionen. De samfundsøkonomiske vurderinger skal have stor betydning i beslutningsprocessen. Danske Havne gør det lettere for politikerne. Danske Havne har i forbindelse med ønsker til bedre adgangsforhold til havnene netop givet et bud på de samfundsøkonomiske gevinster ved at investere i specifikke vejforbedringer til havne. Der er kun set på det isolerede vejstykke. Ser vi på den samlede gevinst i form af vækst og arbejdspladser på havnen, så bliver 1+1=3.

To mål er altså opfyldt: Der er samfundsmæssig gevinst. Der er et beslutningsgrundlag. Det passer som ”fod i hose” til finansministerens investeringsstrategi.

Se ”Regeringens strategi for offentlige investeringer” her.

For mere information kontakt Nete Herskind, Danske Havne.

FM logo.jpg
Kilde: Finansministeriet

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen