Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Finske Havne har holdt generalforsamling. To mørke skyer satte en dæmper på de ellers altid optimistiske finske havne. Konflikten mellem Rusland og Ukraine, og ikke mindst sanktioner, kan nu mærkes direkte. Havne med stor transittrafik til og fra Rusland har mistet op mod 30 % af godset. Den anden mørke sky er en ny finsk lov, der tvinger alle store og mellemstore havne til at være aktieselskaber.

Kotka har Finlands tredje største godshavn med meget transitgods til Rusland. Havnen var vært for den finske havneorganisations generalforsamling.

Naturligt nok fyldte faldet i godsomsætning med Rusland meget på generalforsamlingen, og flere økonomer gav deres bud på årsager til mindre godsomsætning. Faldet i udenlandske investeringer i Rusland blev set som den væsentligste årsag, russernes lavere forbrug af frygt for, hvad fremtiden bringer, var man også enige om vejede tungt. Ingen mente, at restriktionerne på udvalgte varer havde påvirket godsmængderne nævneværdigt.

En anden udfordring er krav om, at de finske havne senest den 1. januar 2015 organiseres som aktieselskaber. Havnene er helt overvejende ”landlord” havne, dvs. udlejer arealer, bygninger og kraner til havnevirksomheder. Det er ikke hensigten, at havnene skal udføre kommercielle opgaver i konkurrence med private virksomheder. I oktober indsættes nye bestyrelser for aktieselskaberne, og det forventes, at det store antal kommunalbestyrelsesmedlemmer begrænses til 1-2 i hver bestyrelse. Resten skal hentes ude fra og have kommerciel erfaring. I hvert fald er det et væsentligt succeskriterium i de havne, som Danske Havne talte med.

Der er ikke udarbejdet vejledning og anbefalinger til de nye bestyrelser. Spørgsmål som ejernes ønsker for havnen, kompetencedeling mellem ejer, bestyrelse og direktion, og hvordan bestyrelsen kan arbejde med udvikling af havnen som forretning er ikke afklarede.

Danske Havne fortalte på mødet om udviklingen i de danske havne, om den interne debat, de nye vedtægter og Det Ny Danske Havne. Emnet var ønsket af Finske Havne, der er i gang med overvejelser om tilsvarende ændringer, som Danske Havne har gennemført.

For mere information. Kontakt Tom Elmer Christensen, Danske Havne.

Finske havne - Annaleena.jpg
Billedet viser Finlands Havnes Executive Director,
Annaleena Mäkilä på Danske Havnes
havnekonference i april 2014

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen