Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Logo Hanstholm
Fiskeauktion
Fiskeauktion

Fiskeri skaber beskæftigelse og omsætning på tværs af en lang række lande. Det budskab står man tilbage med efter Jes Holm Sørensen, auktionsmester i Hanstholm Fiskeriauktion, var i igennem på P4 Formiddag den 23. marts 2017.

På fiskeriauktionen var der blandt andet sat 140 ton mørksej til salg. En mørksej bliver typisk solgt til Tyskland, Belgien og Holland. Forinden er fisken fanget af et fransk fiskerifartøj i britisk eller norsk farvand, inden fisken landes og forarbejdes i Hanstholm.

International regulering af fiskeriet

Et internationalt fiskeri fordrer en international regulering af fiskeriet. EU er sammen med en række tredjelande gået sammen om at regulere fiskeriet gennem kvoter. Kvoterne er nødvendige fordi fisk bevæger sig på tværs af farvande, og fiskerne bevæger sig hen, hvor der er fisk.

Hvert land får tildelt en kvote, som fordeles på landets fiskere. I Danmark er kvotesystemet blevet privatiseret. Fiskerne kan derfor handle indbyrdes med kvoterne. Den internationale fordeling af kvoter foretages årligt af landenes fiskeriministre, mens biologer og Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) sikrer et udbytterigt og bæredygtigt fiskeri.

Brexit

Danmark og danske fiskere frygter et scenarie, hvor Storbritannien hjemtager fiskekvoter og –muligheder efter Brexit. Sker det, vil danske fiskere miste muligheden for at fiske i britiske farvande. Det er samlet set ca. 30% af dansk fiskeri der foregår i britisk zone og det er især fiskeriet efter sild, makrel og tobis der risikerer at blive ramt. Endnu værre kan det gå, hvis Storbritannien også vælger at udtræde fra en international bestandsvurdering, som sikrer et bæredygtigt fiskeri på tværs af lande. Sker det, vil det danske fiskeri blive påvirket direkte og indirekte, og derfor ligger fiskeriet højt på den politiske dagsorden over væsentlige Brexit-relaterede sager for Danmark. Statsministeren har allerede bragt emnet til bords under et møde med Storbritanniens premiereminister og samtidig er ansvarlige for Brexit-forhandlingerne i EU blevet gjort opmærksom på problemstillingen.

For mere information om danske fiskekvoter, se Landbrugs- og Fiskeristyrelsens hjemmeside

For mere information, kontakt kommunikationskonsulent Jonatan Sandager Hansen. For information omkring Danske Havnes rolle i Brexit, kontakt særlig rådgiver Hans-Arne Kristiansen

Se flere nyheder fra Danske Havne her

 

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen