Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Folketingspolitikere besøger Skagen Havn

Holdningen var klar da Marine Ingredients Denmark, Danmarks Pelagiske Producentorganisation, Danish Seafood Association og Danske Havne havde inviteret folketingspolitikere fra Miljø- og Fødevareudvalget til rundtur ved Skagen havn for at snakke om udnyttelse af fisken som en knap råvare, fiskekvoter og konsekvenserne af Brexit. Danmark er EU’s største fiskerination. Det er en styrkeposition, der er værd at værne om. Havets ressourcer skal udnyttes optimalt gennem en troværdig kvoterådgivning, en værdiforøgelse og en oprykning af fiskeråvarer i værdikæden.

Der er et fortsat ønske om at styrke fiskeriet, der ikke alene er et væsentligt job- og skattegrundlag i havnene, men også udgør en national styrkeposition. De danske fiskerihavne har derfor brug for, at der er fortsat fokus på udmøntningen af midlerne i den Europæiske Hav- og Fiskerifond og optimale adgangsforhold i havnene. Det er helt centrale for vækst i fiskerihavnene. Til det udtaler direktør i Danske Havne Bjørn B. Christiansen.

”De danske fiskerihavne har fået flere ben at stå på med udgangspunkt i lokale styrker og øget specialisering. Fiskerihavnene i Danmark har præsteret både at investere og samtidig opnå en bedre indtjening og forrentning af egenkapitalen. Skagen Havn er et godt eksempel på denne udvikling. Derfor er det også vigtigt, at erhvervet tydeliggør over for politikerne, hvorfor denne styrkeposition skal værnes om og sikres, ikke mindst i de kommende Brexit-forhandlinger”, påpeger Bjørn B. Christiansen og fortsætter:

”Fiskeriet skal sikres i de kommende Brexit-forhandlinger. Den økonomiske udvikling i fiskerihavnene må ikke sættes over styr på grund af Storbritanniens udmeldelse af EU. De danske fiskerihavne er dybt afhængige af det britiske farvand, der  tegner sig for en tredjedel af alle danske fiskelandinger, så det er helt afgørende, at der også efter Brexit er adgang til at fiske i britisk farvand, samt at regler forbliver ens eller harmoniserede.”

For mere information kontakt Direktør Bjørn B. Christiansen, Danske Havne, bbc@danskehavne.dk eller T: 25370364

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen