Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Folketinget_eksteriør.100411_848.Fotograf_Anders Hviid
Folketinget_eksteriør.100411_848.Fotograf_Anders Hviid

Danskerne skal til folketingsvalg. Et af temaer, der diskuteres på livet løs blandt folketingskandidaterne er vækst og beskæftigelse. Her er de danske havne et godt sted at skele til. På de danske erhvervshavne sikres der vækst og beskæftigelse i hele Danmark. Derfor skal en kommende regering også have tre mål for øjet, så de danske erhvervshavne fortsat kan være vækstmotorer i hele landet.

Danske Havne mener, at den nye regering skal have tre mål for øje, så de danske erhvervshavne fortsat kan skabe vækst og beskæftigelse i hele Danmark. De tre konkrete ønsker fra Danske Havne er:

1.       Evaluering af havneloven

Den nuværende havnelov regulerer meget detaljeret de enkelte typer af havne. Det bør ændres.

  • Formålet med havneloven bør være at fremme erhvervshavnenes funktion som en central del af Danmarks transportkæder og som transportcentre, der understøtter oplandets erhvervsliv. Havneloven skal derfor være en rammelov.
  • Havnes muligheder for at understøtte og sikre logistikkæden skal forbedres, så Danmark kan forstærke sin internationale konkurrenceevne.
  • Muligheder for konsolidering og specialisering bør forbedres, uanset organisations- og ejerform.
  • Der skal gives ensartede rammevilkår at drive havn under, uanset organisations- og ejerform.

2.      Målrettet infrastruktur

Havnenes udvikling afhænger af infrastrukturen i, til og fra havnen. Når størstedelen af den danske import og eksport kommer via de danske havne, er det vigtigt, at vej- og banenettet hænger sammen med havnene. Ønsket er at sikre en optimal transportkæde, hvor virksomhederne på havnene kan få transporteret gods, containere og medarbejdere til og fra havnen hurtigt og effektivt. Havnepakker, og dermed investeringer i havne, er derudover en investering i en miljørigtig transportform, der giver mindre trængsel på vejene. Transportministeren lovede i efteråret 2014 at udmønte 112 mio. kr. til en Havnepakke 3. Det er endnu ikke sket.

I andre transportsektorer bliver infrastrukturen vedligeholdt og forbedret af staten. Danske Havne ønsker ens vilkår, så staten løfter opgaven med havnenes infrastruktur til vands – sejlrender, uddybning og oprensning. Det sker i en række andre EU-lande for at understøtte et ønske om forsyningssikkerhed, forsvar og beredskab. Det bør tilsvarende ske i Danmark.

3.      Ensartede rammebetingelser i EU (level playing field)

Danske erhvervshavnes konkurrenceevne skal ikke hæmmes af overimplementering af EU-lovgivning. I EU skal der arbejdes for lige vilkår og ensartet implementering af al lovgivning, der påvirker de europæiske og dermed også de danske havne.

Statsstøtte til havne i EU er ikke ulovligt, men må ikke være konkurrenceforvridende. Det skal anmeldes til EU-Kommissionen. Men EU-landene har ikke ensartede vurderinger af, hvad der er statsstøtte. For at sikre lige vilkår er det vigtigt, at der i EU udarbejdes en vejledning om fortolkning af de eksisterende regler for, hvad der er lovlig statsstøtte til havneinvesteringer. Danske Havne ønsker derudover, at statslige investeringer i generel havneinfrastruktur, herunder adgang til havnen fra sø og land, godkendes som lovlig statsstøtte, uden at det skal anmeldes.

For mere information. Kontakt Sofie Gravers Jacobsen, Danske Havne, og læs flere nyheder fra Danske Havne her.

 

Christiansborg - Fotograf_Anders Hviid.jpg-3
Kilde: Anders Hviid

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen