Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Manualen for forretningsudvikling i de mindre havne blev præsenteret for Danske Havnes Gruppe 33 havne. Nøgleordene var værdikæder, SWOT-analyser og kunden i centrum

I starten af 2014 nedsatte Danske Havne en arbejdsgruppe af havnechefer for mindre erhvervshavne.
Formålet med arbejdsgruppens arbejde var at udarbejde en hands-on manual til brug for forretningsudvikling i de mindre havne.

Havne er en indbringende forretning – for havnen selv, for kunderne og lokalsamfundet. Det ved kunderne også. Fokus med manualen er derfor. Hvor i værdikæden kan havnen sætte ind og skabe yderligere værdi for havnen og for kunderne?

På seminaret, hvor arbejdsgruppen præsenterede manualen, blev der også sat fokus på by og havn. Manualen indeholder også redskaber, der kan bruges til at tydeliggøre, at i cost-benefit analysen by og havn, er havnen ubetinget en god forretning for byen. Det er en gevinst for alle parter, at havnen har plads og rum til at udvide, drive forretning og dermed fastholde og tiltrække kunder – også selvom det at drive forretning for en havn af og til indebærer støv og støj.

Manualen skal være med til at realisere Danske Havnes ambition om, at de danske havne skal blive de bedste i Europa. De bedste at anløbe. De bedste at etablere sig i. Det kræver omstilling i havne¬ne. Det kræver øget samarbejde med erhverv på havnen og i opland. Havnene er kommet tættere på kunderne end nogensinde før. Forretningen Havnen udvikler sig hastigt. Kunden er i centrum. Manualen kan bruges til at synlig¬gøre kundens behov og sætte fokus på havnens udviklingspotentialer. Så danske havne kan blive Europas bedste.

Hensigten er derfor, at havnen skal blive endnu mere klar på de forretningsmuligheder, der ligger i havnen – om det er mere fokus på færgedrift, udlejning, offshore, turisme, havvindmøller, fisk etc.

Manualen er tænkt som et redskab til at udvide forretningen, så havnene får flere og stærkere ben at stå på.

Manulen er derfor også et levende dokument, der hele tiden kan være i spil i større eller mindre grad.

I arbejdsgruppen deltog:

  1. Havnechef Ole Knudsen, Assens Havn
  2. Havnekonsulent Jakob Jensen, Bornholms Regionskommune
  3. Havnemester Lasse V. Olsen, Faaborg Havn
  4. Havnechef Kristen Nedergaard, Rømø Havn
  5. Havnemester Lars Brodersen, Holstebro-Struer Havn
  6. Havnemester Finn Hansen, Sønderborg Havn

Fra Danske Havne deltog sekretariatschef Tom Elmer Christensen og konsulent Sofie Gravers Jacobsen,

Facilitering af arbejdsgruppens arbejde blev leveret af rådgiver & facilitator Helle Staberg, STABERG relations management.

Manualen vil meget snart kunne findes på Danske Havnes webside under publikationer.

For mere information. Kontakt Sofie Gravers Jacobsen, Danske Havne.

 

IMG_0495.JPG

 

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen