Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Søfartsstyrelsen
Søfartsstyrelsen

Havnes slæbebåde, sand- og ralsugere med videre skal forsikres efter hele det fartsområde, hvorpå de er godkendt af Søfartsstyrelsen.

Søfartsstyrelsen

I maj 2016 vedtog Folketinget en ændring til loven om søfarendes ansættelsesforhold. Denne lovændring betyder, at rederier skal tegne forsikring eller stille anden sikkerhed, som dækker efterladte søfarendes hjemtransport og lønkrav.

”Alle personer, der er ansat til at arbejde på et skib skal være dækket af forsikringer efter gældende regler” siger seniorskibsinspektør, Jette Lisbeth Bloch Arrias, i Søfartsstyrelsen og fortsætter, ”i forhold til forsikring og søfarendes hjemtransport skal alle danske skibe forsikres uanset størrelse og fartsområde. Reglerne gælder derfor også for skibe som reelt kun anvendes i umiddelbar nærhed af havnen.”

For mere information om hvem der anses for at være en søfarende læs på Søfartsstyrelsens hjemmeside om Søfarende

Reglerne om forsikring gælder for alle skibe uanset størrelse og fartsområde (undtagen fiskeskibe og fritidsfartøjer). Derudover kan der også være krav om periodisk MLC-syn på skibet. Et MLC-syn skal fortages på alle last- og passagerskibe, som har en længde på 15 meter eller mere. Klassifikationsselskaberne syner alle klassificerede skibe, og Søfartsstyrelsen syner de resterende. Et MLC-syn omfatter 16 punkter, hvoraf punkt 15 og 16 omfatter føromtalte forsikringskrav.

Skibe med en bruttotonnage på over 500 og som sejler i international fart skal derudover også have et MLC certifikat.

I Maritime Labour Convention, er det især punkterne 15 og 16, der er relevante

For mere information læs mere på Søfartsstyrelsens hjemmeside, eller kontakt Jette Lisbeth Bloch Arrias

Se flere nyheder fra Danske Havne her

 

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen