Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Forum for mindre havne i Horsens

19 havnechefer satte hinanden stævne i Horsens Havn til Forum for mindre havnes halvårlige møde.

Første punkt – en rundtur på Horsens Havn, hvor havnedirektør Claus Holm Christensen fortalte om havnens fokus på at optimere betingelserne for havnens kunder, samtidig med at havnen er meget bevidst om, at der en bynær havn – en havn for byen og en by for havnen.

Formand for Horsens Havn, Per Løkken, var heller ikke sen til at fremhæve, at Horsens vil havnen. Det betyder både, at der er fokus på den renovering af havnen, der skal til, for at skabe gode forhold for kunderne samtidig med, at havnen også skal være en del af Horsens by. Det gav anledning til en livlig debat især om, hvordan det gode forhold til byen fastholdes og udbygges.

Der var også livlig debat i runden, der handlede om, hvordan Danske Havne og medlemmerne imellem kan understøtte havnechefernes fokus på at fastholde og udvide aktiviteten til gavn for kunder og by. Der blev bl.a. fremhævet rammevilkår for havnearealer og infrastruktur. To fokusområder, der vil gøre en forskel i forhold til at udvikle danske havne og de maritime aktiviteter endnu mere.

Bjørn B. Christiansen, direktør i Danske Havne, udtaler: ”Det var en fornøjelse at besøge Horsens Havn og få et bedre indblik i havnens benhårde fokus på øget konkurrencekraft og solid kundeservice,” og fortsætter. ”Det var også en fin ilddåb at drøfte forventninger til Danske Havne med de 19 havnechefer. Der er nok at tage fat på. Vi skal bl.a. se nærmere på havnens værdi for lokalområdet. Her er Danske Havnes kommende oplandsanalyse interessant. Den vil vise havnens værdi lokalt i forhold til en række parametre. Og i forhold til Det Blå Vækstteam må vi bare konstatere, at det er havnenes moment”.

Næste møde i Forum for mindre havne bliver til efteråret med et 24-timers seminar, hvor Helsingør og Hundested havne vil være værter.

For mere information. Kontakt Sofie Gravers Jacobsen, Danske Havne, og læs flere nyheder fra Danske Havne her.

Forum for mindre havne i Horsens
Billedet viser Forum for mindre havnes møde i Horsens Havn

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen