Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

I forbindelse med den igangværende havneudvidelse overdrages nu første etape til LINDØ port of ODENSE. Den færdige del inkluderer et helt nyt havnebassin med 11 meters vanddybde og et såkaldt heavy load-område. Det betyder, at LINDØ port of ODENSE som en af de få havne i verden kan håndtere udskibning af kæmpe havvindmøller. Den samlede havneudvidelse er klar i løbet af 2020.

Når LINDØ port of ODENSE får overdraget første etape af havneudvidelsen, så bliver det med 375 meter ekstra havnekaj, som inkluderer et område, der er beregnet til særligt tungt gods. Kajen giver dermed ikke blot mere plads, men er også udstyret med et heavy load-område på 30 gange 100 meter langs kajen, som kan bære op til 35 tons per kvadratmeter, eller 105.000 tons i alt. Det betyder bl.a., at det vil være muligt at mobilisere verdens største crawlerkraner uden at skulle foretage ekstra forstærkninger af kajen. Det er den første af sin slags i Danmark, og en af få i Europa, der kan bære så tunge elementer.

Stor efterspørgsel hos industrien
Efterspørgslen på netop disse faciliteter, der kan håndtere de helt store og tunge elementer, er kraftigt voksende, særligt i offshore vindindustrien, som allerede er godt repræsenteret blandt LINDØ port of ODENSEs lejere i dag, herunder både MHI Vestas og Bladt Industries. Aktører inden for offshore vind arbejder i stigende grad med kæmpe elementer, som kun kan fragtes via søvejen. Derfor er de nye kajfaciliteter i høj kurs fra dag et:

“Vi mærker allerede nu en stor efterspørgsel på vores nye kajfaciliteter, og vi ser et enormt behov i markedet fremadrettet. Vi har allerede lejere booket ind på den nye kaj, og vores forventning er, at vi bliver en af verdens mest attraktive produktionshavne indenfor den helt tunge industri inden for de kommende år,” siger administrerende direktør Carsten Aa, LINDØ port of ODENSE.

En vigtig brik i den grønne omstilling
Havneudvidelsen er en del af en større udviklingsfase for LINDØ port of ODENSE, hvor man satser særligt på offshore vindindustrien og den grønne omstilling. Og med investeringer som udbygningen af LORC-testcenteret, en ny heavy-load-kran og det nye kajanlæg har LINDØ port of ODENSE hele værdikæden for tilblivelsen af kæmpe-havvindmøllerne på plads ude på sitet i Munkebo. Det sætter LINDØ port of ODENSE i en unik position til at indtage en nøglerolle i ikke kun den danske, men også den globale grønne omstilling. Det er helt efter planen, siger Carsten Aa:

“Med denne første del af vores havneudvidelse på plads er vi endnu et skridt på vejen i vores ambition om at skabe markedets mest optimale rammer for fremtidens grønne omstilling på energiområdet. Vi ved, at vi ser ind i en fremtid, hvor de grønne løsninger uomtvisteligt kræver faciliteter som vores. Denne investering styrker derfor ikke kun vores egen forretning, men også de store linjer i den danske økonomi fremadrettet.”

Del af større udvidelse
Den første del af havneudvidelsen er et led i en større udvidelse hos LINDØ port of ODENSE. Den samlede havneudvidelse står efter planen endeligt klar sidst i 2020. I alt bliver havnekajen udvidet med 1.000 meter og får tilført 400.000 kvadratmeter – et areal svarende til cirka 60 fodboldbaner.

Fakta
Den første del af havneudvidelsen overdrages til LINDØ port of ODENSE den 5. december 2019. Færdigt og klar til brug er nu cirka 375 m ud af godt 1.000 m nyt kajanlæg.

Kajen er belagt med asfalt og betonsten og har en bæreevne på 10 t/m2.

Den færdige del har også et nyt havnebassin med 11 meters vanddybde.

Indeholder et heavy load-område med en bæreevne på 35 t/m2.

30 m bred transportkorridor ind på området med en bæreevne på min. 15 t/m2 beregnet til meget store og tunge transporter.

Projektet udføres af et konsortium bestående af Jan de Nul, Luxembourg, og Züblin A/S fra Danmark.

LINDØ port of ODENSE, som er en kommunal aktieselskabshavn ejet af Odense Kommune, investerer 400 mio. kroner i det nye område.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen