Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

TØF konference - sgj

På workshoppen om ”Infrastruktur – hvad er fremtidens behov?” holdt DI Transport ved Annette Christensen, chefkonsulent, et oplæg om erhvervslivets ønsker til transporten. DI Transport ønsker en samlet plan for transporten, så der kan prioriteres, skabes forudsigelighed og stabilitet i aktivitetsniveauet. Annette kom bl.a. ind på den rapport, DI har udarbejdet.– Se rapporten her.

En vigtig pointe her handler om at tydeliggøre, at den rette infrastruktur er afgørende for erhvervslivet. I DI’s årlige måling af Lokalt Erhvervsklima står infrastruktur meget højt på ønskelisten. Men koblet med erhvervslivets meget udtalte behov for den rette infrastruktur er der også tale om generelle samfundsgevinster. Der kan være tale om, at lavere transportomkostninger kan føre til lavere priser, og bedre tilgængelig hed kan føre til, at flere virksomheder vælger at investere og etablere flere arbejdspladser i Danmark.

DI Transport er nu i færd med at udarbejde andel del af deres analyse. Formålet er bl.a., at det skal blive endnu mere operationelt, hvordan man kvantificerer de samfundsøkonomiske gevinster ved infrastrukturprojekter. Det kunne være i en udvidelse af VVM’ere, hvor der rent faktisk står, hvad gevinster er for eksport, for bnp for pendling etc.

Danske Havne opfordrede til, at næste skridt i databehandling og analyse kunne være inddragelse af bane- og søtransport, så den samlede transportkæde bliver analyseret og gevinster endnu tydeligere illustreret.

Konferencen blev arrangeret af Ingeniørforeningen, DI Transport, Danske Regioner, KL, ITS Danmark og TØF

Se mere her.

For mere information. Kontakt Sofie Gravers Jacobsen, Danske Havne, og læs flere nyheder fra Danske Havne her.

TØF konference - sgj
Et øjebliks-billede fra konferencen

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen