Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Gæsteprincippet

Af Søren Nørgaard Sørensen, Advokat og partner ved advokatfirmaet HjulmandKaptain

Hirtshals Havn skulle opføre en ny bygning på eget areal. Arealet havde hidtil været ubebygget og på arealet havde elselskabet/ledningsejeren nedgravet elforsyningskabler, der bl.a. forsynede havneområdet med strøm.

I forbindelse med opførelse af bygningen var det nødvendigt at sænke og sikre kablerne. Derfor opstod spørgsmålet, om det var elselskabet/ledningsejeren eller Hirtshals Havn/arealejeren, der i sidste ende skulle betale for arbejdet. Ledningsejeren udlagde beløbet til entreprenøren, men krævede efterfølgende betaling af Hirtshals Havn, som nægtede at betale med henvisning til gæsteprincippet. Herefter udtog ledningsejeren stævning mod Hirtshals Havn og tabte sagen i byretten. Ledningsejeren ankede sagen til landsretten, som ultimo januar 2016 dog stadfæstede byrettens afgørelse.

Gæsteprincippet indebærer, at ledningsejeren skal betale udgifterne forbundet med flytning eller sikring af forsyningsledninger i jorden, når flytningen eller ændringen er nødvendig som følge af arealejerens ændrede brug – netop som tilfældet var i den konkrete sag. Det er en forudsætning for påberåbelse af gæsteprincippet, at arealejeren ikke har modtaget betaling fra ledningsejeren for at ”tåle” at have ledningerne på arealet. På den anden side, er det ikke afgørende – som mange tror – om forsyningsledningerne er sikret ved tinglyst servitut. Med andre ord; sikring ved tinglyst servitut er ikke automatisk en fraskrivelse af de rettigheder, der følger af gæsteprincippet. Sidstnævnte er bl.a. slået fast af Højesteret i en anden sag fra 2015.

Det er ikke afgørende for arealejerens rettigheder og gæsteprincippets anvendelse, om arealet er privat eller offentligt. Gæsteprincippet gælder derfor som udgangspunkt for alle danske havne og uanset hvilken type havn, der er tale om. Domstolene har gentaget flere gange, at det er ledningsejeren, der har bevisbyrden for, at gæsteprincippet måtte være fraveget ved aftale eller kutyme. Og da ledningsejeren ligger i jorden ”som gæst”, har domstolene udtalt, at der ”skal meget til” for at lægge en fravigelse af gæsteprincippet til grund (til skade for arealejeren).

Arealejeren (havnen) står altså rigtig stærkt og har med denne seneste dom udsigt til rigtig store besparelser på anlægsbudgettet fremover – hvis de håndterer sagen korrekt fra opstart.

For mere information kontakt Søren Nørgaard Sørensen på telefon 72211757 eller på e- mail sso@70151000.dk eller Nete Herskind, Danske Havne, og læs flere nyheder fra Danske Havne her.

Gæsteprincippet
Billedet viser Søren Nørgaard Sørensen,
Advokat og partner ved advokatfirmaet HjulmandKaptain

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen