Danmark skal omstille den tunge transport til grøn energi! 

De danske havne er det ideelle sted at kickstarte den grønne omstilling af godstransporten - blandt andet med Power-to-X teknologi. Læs vores to rapporter, "Grønne Erhvervshavne 2020" og "En grøn havnestrategi for Power-to-X" her!

Nye godsomsætningstal for 2013 for de større danske havne ligger på 79,4 mio. tons. Det er en marginal fremgang fra 2012, hvor omsætningen lå på 78,5 mio. tons

De større danske havne har trods krisen fastholdt et højt aktivitetsniveau. I forhold til 4. kvartal 2012 er 4. kvartal 2013 steget med 3 procent. Havnene klarer sig trods krisen igennem på et stabilt niveau. Den vækst, der kan anes, er ansporet af gods med fragtskibe, som steg med 5 procent. Gods med færger faldt derimod med 5 procent. I CMP A/B kan der igen konstateres vækst. CMP’s totale tonnage over kaj steg med 2,3 procent fra 14,1 mio. ton i 2012 til 14,4 mio. ton i 2013. Stigningen skyldes især tørbulk i både Malmö og København og inden for Ro/Ro området. Havnene evner at udvikle og udvide forretningen, så de har flere ben at stå på.

Hvor og hvordan havnene kan optimere deres godsomsætning og øge deres omsætning på andre forretningsområder – offshore, vindenergi, krydstogt – er i fokus på Danske Havnes kommende havnekonference den 1.-3. april. Temaet er ”Europas bedste havne”. Ambitionen er at styrke havnene som virksomheder. Danske Havne vil bidrage til at styrke havnenes økonomiske udvikling, position og omdømme. Se hele programmet her.

For mere information. Kontakt Sofie Gravers Jacobsen, Danske Havne.
Graf - godsomsætning på større danske havne 2013.jpg
Kilde: Danmarks Statistik. Offentliggjort den 21. marts 2014

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen