Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Banegodskonference

Havnene er klar. Transporten fra søsiden er klar. Hvorfor kommer der så ikke gang i godstransporten på skinnerne? Det spørgsmål blev vendt endnu engang, da Dansk Banegods havde inviteret til konference i november.

Interesseorganisationen Dansk Banegods holdt den 20. november 2015 en konference på Christiansborg om fremtidens godstransport og om at få godstransporten tilbage på skinnerne – bogstaveligt og billedligt talt.

Interesseorganisationen Dansk Banegods er dannet på baggrund af de udfordringer, som godstransporten står over for. EU forventer, at den samlede godstransport stiger med 50 % i 2030 og 80 % i 2050. Copenhagen Economics var også med til konferencen og fortalte, at der kan være store besparelser ved at flytte godset fra vej til bane. Men banegodssektoren skal være mere fleksibel i fremtiden – fleksibilitet er én af vejtransportens største fordele.

Havnene er klar! Transporten fra søsiden er klar!

Sådan lød det enstemmigt fra to af Danske Havnes medlemmer og repræsentanter fra Thyborøn og Hirtshals havne, borgmester Erik Flyvholm og adm. direktør Jens Kirketerp Jensen. Thyborøn Havn spår en succes ved at transportere søral fra Thyborøn til Ikast med en besparelse på 10 kr. pr. ton. Det kræver en mindre investering og bedre togslots, så er man i gang.  Hirtshals Havn har fået en intermodal godsterminal med stort potentiale. Den bliver bare ikke brugt.

Det er ikke nok at investere i godsterminaler og spor ved alle destinationer. Det virkelige problem ligger i adgangen til skinnenettet. Det er for langsomt og ufleksibelt. En banegodstransport skal bestilles 3 måneder i forvejen, og så tager det 7 timer at komme fra Hirtshals til Fredericia. Det venter vareejeren ikke på.

Den politiske udfordring er meget stor, og persontransport får politisk forrang. Transport- og byg-ningsminister Hans Christian Schmidt siger, at det ikke gør det nemmere, når 85 % af alt banegods er transitgods. Det er derfor tid til at tænke transportsektoren mere overordnet. Der mangler en samlet gods- og transportstrategi lyder det ligeledes fra transportordfører for Enhedslisten, Henning Hyllested.

Fra Venstre og Dansk Folkeparti lyder det: Infrastrukturinvesteringer er fantastisk afgørende for sam-fundets vækst og udvikling. Det er ikke den politiske vilje, der mangler. Der er bare ikke flere penge at gøre med. De bureaukratiske barrierer skal fjernes. Der skal laves gode rammevilkår, og det er branchens opgave at udnytte dem.

Danske Havne ser banegodstransporten som en medspiller. Og eksemplerne, som blev bragt frem på konferencen viser, at havnene er innovative. Danske Havne byder konferencen og det politiske fokus velkommen og ser frem til mere konkurrencedygtigt banegods, som også vil gøre havnene mere konkurrencedygtige.

Læs om konferencen her.
Læs om Danske Havne her.

For mere information. Kontakt Jonatan Sandager Hansen, Danske Havne, og læs flere nyheder fra Danske Havne her.
Banegodskonference.jpg
Billedet viser deltagerne i konferencen

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen