Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Omniterminal M14 2021-05-09 08-28-14.821

Kraner, der 95 procent at tiden kører på el, og bilparker, der løbende skiftes til grøn strøm, er havnenes nye virkelighed 

Den grønne omstilling er godt i gang i de danske havne, og elektrificering af havnene er en vigtig del af den grønne omstilling. En rapport, der offentliggøres om få dage, viser, at havnene er på ret kurs. 

Danske Havne har en målsætning om at alle havnens maskiner bruger ikke fossile brændstoffer senest i 2025. Det er en ambitiøs målsætning, men havnene er på ret kurs.  

De seneste år er udviklingen gået stærkt, så det nu heldigvis i stigende omfang er muligt at erstatte de fossile maskiner på havnen med fuldt eller delvist elektriske maskiner.  

Strøm på person- og varebiler 

Der foregår nu en gradvis udskiftning af bilparken i mange havne. Det betyder, at benzin- og dieselbiler skiftes til elbiler.  

ADP (erhvervshavnene i Fredericia og Nyborg) har udvidet antallet af el-biler i driften, så de nu samlet har tre elbiler og en hybridbil. Alene det giver en årlig besparelse på udledning af CO2 på 3,6 tons.  

Esbjerg Havn har løbende skiftet til elbiler. De har nu 11 elbiler på havnen, der har i alt 20 personbiler og varebiler. Alle varebilerne kører på el, og med de tre nyerhvervelser er over halvdelen af personbilerne nu også elbiler. 

Udover at være en del af den grønne omstilling på havnen, er elbilerne oplagte i en arbejdssammenhæng, da de fleste ture foregår på havnen inden for et begrænset område og med lav hastighed. 

Elbilerne har også vist sig at være perfekte som følgebiler til kranflytning, da de kan køre meget langsomt. Tidligere har vi hurtigt måtte skifte koblinger på grund af slid i biler med manuelt gear,” siger Jesper Bank. 

Elektriske kraner 

Havnene har i dag i stor udstrækning mulighed for at vælge ikke-fossile løsninger, når de skal have nye kraner, eller de kan få konverteret gamle, fossile kraner til el. Men det er også forholdsvis dyrt, og derfor vælger mange havne først at skifte til elektriske kraner, når de gamle kraner skal udskiftes. Når havnene skal købe nye kraner, afhænger valget af el/diesel/hybrid ofte af el-infrastrukturen på havnen samt krav til kranernes mobilitet. 

Aarhus Havn har netop købt en ny mobilkran, som både kan operere på el- og diesel. Aarhus Havn forventer, at den 420 tons tunge kran vil bruge el ca. 95% af tiden, men at der kan være behov for diesel, hvis den skal bruges på andre dele af havnen. 

“Elektrificering er en væsentlig del af vores bæredygtighedsstrategi, og derfor er det helt naturligt at investere i ny mobilkran, der kan tilsluttes elnettet. Men det har også været væsentligt for os at fastholde den fleksibilitet som en mobilkran giver. Den løsning, vi her har valgt, er den miljømæssigt bedste, der fås i den størrelse maskiner,” siger driftsdirektør Anne Zachariassen. 

Den 11. juni 2021 udgiver Danske Havne ”Grønne Erhvervshavne 2020”. Rapporten analyserer, hvor langt de danske erhvervshavne er nået i den grønne omstilling. Rapporten lanceres på Danske Havnes årsmøde der finder sted på Christiansborg den 11. juni og vil herefter kunne læses her: https://www.danskehavne.dk/   

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen