Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

aalborg

En lang række aalborgensiske virksomheder er gået sammen i projektet Miljø++, der vil gøre erhvervsområdet i Aalborg Øst til nationalt og internationalt forbillede for cirkulær økonomi, industrielle symbioser og grønne forretningsmodeller.

Aalborg Havn er en vigtig inkubator for bæredygtig vækst og for jobskabelse hos regionens virksomheder. Og dét ansvar er havnen bevidst om. Strategien for fremtidens Aalborg Havn er derfor at anskue tingene bredt og skabe synergier mellem virksomhederne på havnen og i nærområdet. Dermed udvikler Aalborg Havn sig til at være mere og andet end en traditionel landlord-havn.

”Aalborg Havn er en mulighedsmaskine, der blandt andet måler sig selv på, hvor mange koncepter, netværk og samarbejder der udvikles for havnens virksomheder og for byen som helhed frem for blot at se på godsmængden,” siger Claus Holstein, administrerende direktør hos Aalborg Havn A/S, og han suppleres af udviklings- og HR-chef hos Aalborg Havn A/S, Jesper Raakjær:

”Aalborg Havn arbejder ud fra strategikonceptet ’Den Intelligente Havn’. Den Intelligente Havn er et innovationssystem, hvor virksomheder sammen og hver for sig kan skabe overskud, fordi Aalborg Havn stiller de rigtige rammer og netværk til rådighed på rette tid.”

Direkte afledt af strategien startede havnen projektet Miljø++ for to år siden i samarbejde med Aalborg Kommune og Det Danske Center for Miljøvurdering (DCEA) på Aalborg Universitet.

Projekt Bæredygtige Synergier
Ét af hovedformålene med Miljø++ er at skabe bæredygtige samarbejder blandt virksomhederne i 9220 Aalborg Øst. Dette kommer blandt andet til udtryk i et underprojekt til Miljø++, der hedder Bæredygtige Synergier. Projektet har til formål at fremme bæredygtig vækst ved at facilitere udviklingen af nye, grønne forretningsmodeller hos lokale virksomheder, der indgår i industrielle symbioser for at opnå højere energi- og ressourceeffektivitet – og dermed konkurrencemæssige fordele.

”Gennem et åbent og tillidsfuldt samarbejde skaber vi nye standarder for symbioser på ressourceområdet og strategisk planlægning af kommunale rammer. Vi udvikler modellerne, men vi iværksætter dem også,” forklarer Lone Kørnøv, professor hos Aalborg Universitet.

Erhvervs-ph.d. Lucia Mortensen, som også arbejder aktivt inden for rammerne for Miljø++, har undersøgt, hvilke forudsætninger for industrielle symbioser der gør, at de opstår og lykkes.

”Der er store både økonomiske og miljømæssige fordele ved at indgå i industrielle symbioser. Studiet har vist, at de betydningsfulde faktorer blandt andet er regulering, finansiering, den tekniske infrastruktur samt de sociale og kulturelle faktorer. Ud over disse sagsspecifikke faktorer er de organisatoriske faktorer meget vigtige. Disse faktorer knytter sig for eksempel til organisationerne, der tænker strategisk i symbioser. De har en positiv, organisatorisk attitude mod miljørigtige løsninger. De er åbne for nye samarbejder og er villige til at åbne op for andre relationer og udveksling af viden. De har samtidig en interesse i udvikling af bæredygtige forretningsmodeller og anerkender behovet for forandring og fleksibilitet,” siger Lucia Mortensen.

Aalborg Havn som inkubationsplatform
Fælles for succesfulde, industrielle symbioser er, at der mellem parterne er en høj grad af tillid, åbenhed og vilje til at formulere og følge fælles visioner.

”Men disse faktorer opstår og udspiller sig ikke nødvendigvis af sig selv. Det er vigtigt at have en facilitator eller koordinator, der kan støtte udviklingen i den rigtige retning. Den rolle ligger på mange måde godt til Aalborg Havn, da vi på den ene side er udenforstående, men på den anden side har en dybt specialiseret viden og er medspiller inden for blandt andet myndigheder, miljø, logistik og samarbejde,” siger Lucia Mortensen.

Hun har derfor undersøgt Aalborg Havns rolle som facilitator på nogle grundlæggende områder: Opbygning af viden og kompetencer for industrielle symbioser og strategisk netværksdannelse ved at organisere forskellige netværksarrangementer, hvor drivet, viljen og lysten til nye samarbejder plejes. Dertil har havnen ofte en rolle med netværksmonitorering og endelig at sikre, at samarbejdet mellem de forskellige aktører kører videre efter, at den første kontakt er etableret.

”Aalborg Havn er en inkubationsplatform, der ikke blot hjælper virksomheder med at finde sammen om bæredygtige symbioser, men som også hjælper med at facilitere det videre samarbejde, blandt andet gennem støtte til at finde finansieringsmuligheder. Miljø++ motiverer virksomhedernes drive, vilje og lyst til at gøre en forskel på deres egen måde samt at drive forretning på og i deres område OG sammen med andre,” afslutter Lucia Mortensen.

FAKTA om Miljø++
Miljø++ er et ambitiøst, strategisk samarbejde mellem Aalborg Havn, Aalborg Kommune og Det Danske Center for Miljøvurdering ved Aalborg Universitet. Formålet er at gøre erhvervsområdet omkring Aalborg havn i Aalborg Øst til nationalt og internationalt forbillede for cirkulær økonomi, industrielle symbioser og grønne forretningsmodeller. Vejen hertil er gensidigt forpligtende partnerskaber mellem lokale aktører, som er til fordel for alle involverede og medvirker til at skabe et attraktivt erhvervsområde med bæredygtige virksomheder og eftertragtede arbejdspladser – og som kan sprede sig til hele Aalborg-området og regionen. Se mere på www.miljoplusplus.com.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen